среда, 11 января 2017 г.

Польская адрасная кніга 1926/27

Папярэднія: 1928, 1929, 1930.

Інфармація па гораду Ашмяны Księga Adresowa Polski ( wraz z w. m. Gdańskiem ) dla handlu, rzemiosł i rolnictwa

Starosta: Zygmunt Kowalewski.
Burmistrz: Jan Silewicz.
Rzeżnia miejs. Dyrektor: lek. wet. K. Rutkowski.
Straż ogniowa ochotn. Komendant: Czyż A.

Lekarze: Branicki Piotr dr. – Galinowski dr. – Leger August dr., Pilsudskiego – Polonis Bron. dr. – Wysocki Piotr dr.
Lekarze dentyści: Miasnik Elka – Szapiro Rochla – Szapiro Zelman.
Lekarze weterynarji: Popow Piotr – Rutkowski Kalikst.
Adwokaci: Abelowicz Aron – Kozłowski Majer.
Notarjusze: Jurewicz J.
Komornicy: Paszuk M.
Akuszerki: Deul – Jasiewicz – Michałowska.
Apteczne sklady: Bunimowicz Jewel, Rynkowa – Kamiesz M., Piłsudskiego – Kozłowski Izaak, Żeligowskiego – Lewinowa E., Piłsudskiego – Matuk Sara, Żeligowskiego – Samower E., Rynek – Soloducho Fabi, Piłsudskiego.
Apteki: Chomiczewski Włodz., Żeligowskiego.
Banki: Bank Spóldzielczy, Sp. z. o. o., Kościelna – Zydowski Bank Ludowy, Sp. z. o. o.
Blacharze: Blecher S.
Cieśle: Dorniak F. – Polubiński K.
Cukiernie: Epsztejn B. i Rubinson A., Piłsudskiego – Melnik M., Piłsudskiego – Swiatój, Piłsudskiego.
Drożdże – fabryki: Strugacz L., Boruńska.
Drzewo: Bogad L. – Grupp S. – Zyskind Ch.
Farbiarnie: Łapidus M.
Felszerzy: Bohdanowicz – Kościukiewicz – Mojszewicz F. – Sołoducho O.
Fotograficzne zakłady: Szugol I.
Fryzjerzy: Kagan Ch. – Trokiel D.
Galanterja: Bunimowicz Ita, Żeligowskiego – Chelemer Sz., Rynek – Dawang Leja, Żeligowskiego – Hejman F., Sadowa Holszańska – Jurszaner P., Rynek – Kaplan J., Rynek – Lewin Ita, Rynek – Messi M. – Miłejkowska N., Szkołna – Milejkowska Z. i Rabinowicz Ita – Patasznik Ch., Rynek – Pereplotczyk Pesia, Rynek – Szryro Z., Piłsudskiego – Szulewicz Etel, Rynek – Szulewicz Sara, Rynkowa – Waks M., Rynkowa – Wasilewski Mejer, Rynkowa – Wiljon Ch., Szkolna – Zawadska Konst., Kościelna – Zusman I. – Zyskand G., Żeligowskiego – Zyskand H., Rynek – Zyskand Rywa, Kościelna.
Garbarnie: Bunimowicz Boruch, Szkolny Zaumek – Dynersztejn – Kac – Port.
Herbaciarnie: Daniszewski W., Żeligowskiego – Kowner I., Rynek – Szryro L., Kościuszki – Szryro M., Żeligowskiego.
Hotele: Lewin I., Holszańska – Szelubski Sz., Piłsudskiego.
Introligatorzy: Assiron I. – Kamień O.
Kolonjalne artykuly: Bogad B., Żeligowskiego – Bunimowicz Chana, Boruńska – Hołownia Wład., Piłsudskiego – Mechanik Małka, Kościuszki – Miskin F., Piłsudskiego – Sołoducho Ch., Kościuszki.
Kołodzieje: Pieczarski J.
Konie – handel: Baran Sz., Żeligowskiego – Deul E., Piłsudskiego – Lubecki Sz. i Kagan M., Żeligowskiego.
Kooperatywy: Centrala Spóldzielni Roln.-Handlowej, Piłsudskiego – „Postep”, Spóldz., Holszańska– „Rolnik”, Spóldz., Holszańska – Spółka Rolniczo-Hondlowa-Przemysłowa, Sp. z. o. o., Piłsudskiego – Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego w Wilnie, S. A. oddz., Piłsudskiego.
Kowale: Belberyjski Sz. – Berensztejn B. – Bielawski – Soloducho Z.
Krawcy: Bekier B. – Kucewicki M. – Lipkowicz.
Księgarnie: Asiron J., Piłsudskiego – Kamień S., Piłsudskiego – Księgarnia Polska, Sp. z. o. o., Piłsudskiego.
Kuchenne naczynia: Blecher S., Rynek – Perski, Żeligowskiego – Zyskind S., Rynkowa.
Kuśnierze: Bekier – Planet.
Lasy – eksploatacja: „Las Kresowy”, Sp. z. o. o.
Malarze: Milukowski – Zupraner.
Manufaktura: Bakst Sz., Żeligowskiego – Berkmanówna Sara, Piłsudskiego – Berman Sara, Piłsudskiego – Brun S., Rynek – Dach F., Żeligowskiego – Goldańska M., Żeligowskiego – Gredeńska G., Rynkowa – Herman H., Żeligowskiego – Kałmanowa Cyra, Piłsudskiego – Kuczenista J. Rynkowa – Lewin Sara, Cmentarna – Sołoducho S., Żeligowskiego – Szapiro Abram, Żeligowskiego – Szejnberg I., Piłsudskiego – Zynger Z., Piłsudskiego.
Maszyny: Lewin Ch. – Paulański N., Piłsudskiego.
Meble: Mnichowicz Jan.
Młyny: Kuczewicki L. (wod.), Franciszkańska – Mechanicki (par.).
Obuwie: Chonon Szrejder i Lewinson L., Rynek – Finger Sz., Rynek – Kit J., Rynek – Reznik J., Piłsudskiego – Rozencwajg F., Piłsudskiego – Taboryski L., Rynek.
Piekarze: Bakszt – Epsztejn B. – Hołownia – Światoj A.
Piwiarnie: Bogusławski B., Kościelna – Kaplan M. – Krajnowicz M., Holszańska – Lewinówna N., Holszańska – Lubecka R., Żeligowskiego – Miskin T., Piłsudskiego – Rudnik Ch., Boruńska – Szames R., Holszańska – Taboryskówna Ch., Rynkowa.
Próśb i tlumaczeń biura: Dzwonkowski Józ., Kościelna – Lewin N., Holszańska – Rytel Jerzy, Piłsudskiego.
Restauracje: Paszkowski Ant., Żeligowskiego – Szelubski Sz., Piłsudskiego – Zawadzki Franc., Piłsudskiego.
Rolnicze narzędzia: Morduch Ł., Piłsudskiego.
Rymarze i siodlarze: Dołginiewer I.
Rzeźbiarstwo-kamieniarskie zakłady: Hajkowski Ant.
Rzeźnictwo: Baran Ch., Szkolna – Baran E., Rynkowa – Baran K., Szkolna – Baran M., Szkolna – Budgor A., Sadowa – Budgar L., Sadowa – Grodzieński I., Żeligowskiego – Lewin D., II Wileński przejazd – Lewin M., Sadowa – Piokowicz J., Żeligowskiego – Olański N., Sadowa – Pogoda Ch., Sadowa – Świrska F., Szkolna – Świrski Sz., Żeligowskiego – Wilk R., Sadowa – Zelcer A. i L., Żeligowskiego – Zelcer H., Żeligowskiego.
Skóry: Abramowicz O., Holszańska – Abramson S., Cmentarna – Kozioł H., Rynek – Magidej D., Rynek – Markus E., Żeligowskiego – Olkienicki Sz., Rynek – Perska Ch., Rynek – Piktuszański J., Piłsudskiego – Szkop Sz., Rynek – Szwarc E., Wodna – Świrski F., Żeligowskiego – Zelcer A., – Rynek.
Spożywcze artykuly: Abt T., Żeligowskiego – Aquist D., Żeligowskiego – Aleksandrowiczówna Konst., Polna – Arluk R., Piłsudskiego – Amsikiewicz B., Holszańska – Bakszt B., Rynek – Bakszt Hirsz, Rynek – Berman B., Rynek – Borowski I., Żeligowskiego – Branicki Adam, Holszańska – Chodosz O., Boruńska – Cyrling Idel, Żeligowskiego – Czepeluńska M., Żeligowskiego – Dawidson M., Żeligowskiego – Deul Cyra, Sadowa – Dubicki B., Szkolny Zamek – Eliszkiewicz L., Żeligowskiego – Epel M., Żeligowskiego – Fidler A., Piłsudskiego – Frankfurt E., Żeligowskiego – Gowsiejewicz Ita, Żeligowskiego – Grup M., Boruńska – Gurwicz B., Boruńska – Hejman S., Żeligowskiego – Kagan I., Żeligowskiego – Kaganowicz Elja, Piłsudskiego – Kaminew B., Rynkowa – Kaminer B., Piłsudskiego – Kaplan M., Rynek – Kaplan S., Piłsudskiego – Karczmer R., Piłsudskiego – Każdyn I., Rynek – Kirdzik Bron., Wodna – Kozłowski I., Rynek – Krajnowicz M., Holszańska – Kul S., Żeligowskiego – Lejbman R., Żeligowskiego – Lerner S., Boruńska – Leskies B., Kościuszki – Lipkowicz B., Piłsudskiego – Markus B., Holszańska – Masłowska H., Piłsudskiego – Melcer R., Żeligowskiego – Owsiejczik Etel, Wileńska – Perska S., Żeligowskiego – Perski J., Żeligowskiego – Plango A., Piłsudskiego – Podberska F., Żeligowskiego – Rabinowicz Iser, Piłsudskiego – Reznikowicz Liba, Boruńska – Rubno S., Rynek – Solc M., Piłsudskiego – Szapiro O., Żeligowskiego – Szmidt T., Żeligowskiego – Szryro Chaim, Żeligowskiego – Szryro D., Holszańska – Szryro F., Żeligowskiego – Szuban L., Piłsudskiego – Tanzer W., Piłsudskiego – Tarabur Chaja, Żeligowskiego – Tejszew E., Rynek – Wolberg Liba, Żeligowskiego – Wołożyńska C., Rynek – Zyskand D., Piłsudskiego – Zyskand M. i Ch., Rynek.
Stolarze: Jackiewicz P. – Kotlarski L. – Szymański J.
Studnie-budowa: Butkiewicz W. i Turewicz I.
Szewckie przybory: Szeszeński J., II Wileński przejazd.
Szewcy: Ambrożewicz A. – Cieraszniewicz W. – Firno W. – Kozłowski W.
Szklo: Lipajer O. – Zupraner J.
Tartaki: Strugacz L. (par.), Boruńska.
Tytuniowe wyroby – hurt: Bank Spóldzielczy, Sp. zn. o., Koścelna.
Ubezpieczeniowe agentury: Oleszo.
Ubrania: Bekier F., Boruńska – Kuler E., Rynek – Ruler H., Rynek.
Wędliny: Bokszewicz J., Żeligowskiego – Łapiejko B., Piłsudskiego.
Węgiel: Mnichowicz Jan.
Wódki – fabryki: Strugacz Bcia, Holszańska.
Wódki i likiery: Bielecki Edw., Sadowa – Dąbrowska Bron., Boruńska – Mirecki E., Wileńska – „Stella” Sp. zo. o. w Wilnie, oddz., Holszańska.
Zajazdy: Agnist R., Żeligowskiego – Borowski B., Piłsudskiego – Jakow B., Holszańska – Epsztejn D., Piłsudskiego – Kac S., Holszańska – Miskin F., Piłsudskiego – Szmukler R., Żeligowskiego.
Zboże: Hozakowski B., Centrala Toruń, nasiona, zaklady ogrodnicze – Zyskand M., Żeligowskiego.
Zduni: Miklis – Piotrowski – Turewicz.
Zegarmistrze: Kagan W., Piłsudskiego.

Żelazo: Alperowicz I., Rynek – Duel G., Rynek – Finger M., Rynkowa – Gołembo S., Rynek – Gurwicz M., Rynek – Owsiejczuk L., Rynek – Potasznik B., Rynek – Zusmanowicz R., Rynek.

Комментариев нет: