четверг, 29 сентября 2016 г.

Рэлігіёзная структура насельніцтва Ашмянаў 1868-83 гг.

Рэлігіёзная структура насельніцтва горада Ашмяны, 1868-1883 гг. (паводле Памятных кніжак Віленскай губерні):

1868
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
Праваслаўныя
377
383
372
384
397
384
380
389
358
359
352
480
366
321
Каталікі
2002
1996
1918
2284
2303
2334
2291
2175
2186
2195
2175
1812
918
1010
Пратэ-станты
Лютэране
6
5
1
1
3
6
2
2
2
3
3
1
1
1
Рэфарматары
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Яўрэі
2009
2144
2292
2259
2301
2358
2350
2463
2486
2498
2501
2614
3060
3099
Магаметане
15
18
25
20
15
11
10
9
10
18
19
32
32
34
Усяго
4409
4546
4608
4948
5019
5093
5033
5038
5042
5073
5050
4939
4377
4467

Цікава, што на працягу гэтага перыяда ўдзельная вага хрысціян і яўрэяў у горадзе была амаль аднолькавая, але пачыная з 1882 г. колькасць яўрэў значна павялічалася ажно да 70%.

пятница, 16 сентября 2016 г.

Мяшкуці

Мяшкуці - самая вялікая зніклая вёска Ашмянскага раёна.

У 1903 г. у ваколіцы Мяшкуці (Гальшанская воласць) налічвалася 99 жыхароў (48 муж. і 51 жан.). У 1931 г. у Мяшкуцях (ok. Mieszkucie, Гальшанская гміна) было 23 двары, дзе пражывала 111 чалавек. 
А ўжо ў 1997 г. у вёсцы быў 1 двор з 1 жыхаром. На сённяшні дзень у вёсцы няма нават закінутых будынкаў. Засталося толькі некалькі падмуркаў і могілкі.
Зніклі і амаль усе суседнія фальваркі, засценкі, вёскі: Курапатаўшчына, Мацуты, Анджэева, Машолы, Белы Гай, Гай, Падбалванішкі, Расанішкі, Нікрышкі, Пабедзіншчына, Шыманава, Ажышкі, Валкаўшчына, Залескаўшчына, Нівкі, Ленкаўшчына і інш.

пятница, 9 сентября 2016 г.

Саслоўная структура насельніцтва 1869 г.

Статыстыка па гораду Ашмяны і ашмянскаму павету з Памятнай кніжкі Віленскай губерні 1871 г.

Наименованіе сословій
Уѣздн. г. Ошмяна
Уѣздъ Ошмянскій
муж.
жен.
муж.
жен.
I
Дворянъ:
Потомственныхъ
174
169
2338
2422
Личныхъ
16
12
9
10
II
Духовенства:
Православн.
Бѣлаго
1
-
30
-
Семействъ его
2
3
52
89
Монашествующаго
-
-
10
-
Церковнослужителей и ихъ семейст.
6
3
64
75
Въ семинаріи и уѣзд. духов. учил.
-
-
-
-
Въ училищѣ дѣвицъ духов. званія
-
-
-
-
Р. Катол. Бѣлаго
3
-
21
-
Р. Катол. Монашествующаго
-
-
3
-
Р. Катол. Клириковъ
-
-
-
-
Евангелическо-лютер. съ семейств.
-
-
-
-
Евагелическо-реформ. съ семейств.
-
-
-
-
Еврейскаго
1
-
14
-
Караимскаго съ семейств.
-
-
-
-
Магометанского
-
-
1
-
III
Городскихъ сословій:
Почетныхъ граждан
Потомственныхъ
-
-
3
3
Личныхъ
-
-
-
-
Купцевъ съ семействами
23
22
22
21
Мѣщанъ и цеховыхъ
1467
1546
9257
9832
Гражданъ
-
-
22
25
IV
Сельскихъ сословій:
Крестьянъ вообще
114
130
53108
53900
Однодворцевъ
134
158
1692
1825
Вольныхъ людей
-
-
57
69
Евреевъ-земледѣльцевѣ
-
-
171
175
V
Военныхъ сословій:
Воинскихъ чиновъ мѣстныхъ войскъ и учрежденій военныхъ вѣдомствъ
132
-
2
-
В юнкерскомъ училищѣ
-
-
-
-
Безсрочно и временно-отпускныхъ
52
-
699
-
Отставныхъ нижнихъ чиновъ
130
-
644
-
Женъ солдат, состоящихъ на службѣ, а также женъ отставныхъ и безсрочно отпускныхъ
-
220
-
1124
VI
Иностранныхъ подданныхъ
-
-
211
219
VII
Лицъ, непринадлежащихъ къ вышепоказаннымъ разрядамъ
-
-
-
-
ИТОГО
2255
2263
68430
69789