вторник, 7 мая 2019 г.

Ашмянская лесапільня

Уладальнікам лесапільні быў ашмянскі мешчанін Механіцкі Хонан Іцкавіч. Заснаваны завод у 1897 г. і праіснаваў як мінімум да канца 1930-ых гг. Знаходзілася лесапільня каля дарогі на Гальшаны.

Фрагмент карты 1915 г. Пазначана як "Пильн."
Але ў некаторых крыніцах пазначаны іншыя месцараспалажэнні (Казначэйская вул. і Школьны двор, а таксама Барунская вул.).

Акрамя лесапільні Механіцкі быў яшчэ ўладальнікам паравога млына.

Дакладнае распалажэнне лесапільні можна вызначыць па польскай карце. Знаходзілася яна на перакрыжаванні Гальшанскага тракта і дарогі з Казлінкаў у Повішні:
Пазначана як "T." (пол. tartak "лесапільня")
У міжваенных тэлефонных даведніках адрас лесапільні і млына Хонана Механіцкага - засценак Акмянеі дом 3.
Дарэчы ў міжваенныя часы апроч Механіцкага, лесапільню ў Ашмянах мелі яшчэ і Стругачы.

Спадарожнікавы здымак 2007 г. Тэрыторыя лесапільні пазначана чырвоным колерам
На супрацьлеглым баку дарогі ад лесапільні да нашых дзён захаваліся два старых драўляных будынка, які магчыма мелі нейкае дачыненне да лесапільні.


Статыстыка па ашмянскай лесапільне з кніжках "Обзор Виленской губернии":
год
колькасць
працаўнікоў
прадукцыйнасць,
руб.
1899
6
2032
1900
6
17000
1901
6
3150
1902
8
4070
1903
12
5000
1905
10
15000
1906
11
15000
1907
11
15000
1908
15
25000
1909
16
18000
1910
35
36290
1911
35
33000

Паводле дадзеных за 1938 г. на лесапільне працавала 17 чалавек і мелася 2 лакамабілі, а на паравым млыну было 13 працаўнікоў (саўладальнік млына быў Заблоцкі, які хутчэй усяго быў зяцем Механіцкага).

воскресенье, 7 апреля 2019 г.

Ян Тарчэўскі. Некралог

Магіла Яна Тарчэўскага на ашмянскіх каталіцкіх могілках (спасылка на біяграфію Тарчэўскага).
Магіла Тарчэўскага знаходзіцца непадалёку ад каплічкі
Надпіс на крыжы - Jan Tarczewski 1880-1929 Pokój jego duszy (заўвага - насамрэч ён нарадзіўся ў 1881)
Некралог, які быў апублікваны ў віленскай газеце "Народ" №3 1929 г.


29-га сакавіка сёлета памёр Ян Тарчэўскі з Асінаўкі пад Ашмяной. Памёр яшчэ ў маладым веку, маючы толькі 46 год; захварэў двойчы на запаленьне лёгкіх, просьле чаго схапілі пасьпешныя сухоты і за некалькі дзён згас у бальніцы ў Ашмяне.
Нябошчык Ян Тарчэўскі належа да першых беларускіх адраджэнцаў; ад 1905 году ён стаяў на варце беларускіх гонеў як заўсёды сьвядомы рабачай у беларускім руху. Як сьвядомага Беларуса й дзеяча знаў Я. Тарчэўскага ўвесь Ашмянскі павет разам із утвораным нядаўна паветам Валожынскім; але знала яго й шыршае беларускае грамадзянства. З асобных мамэнтаў працы Я. Тарчэўскага ўспомнім некалькі нядаўніх. Гэтак асабліва карыснай была ягоная праца беларуская ў Ашмяне ў 1920 г., калі там былі бальшавікі і калі некаторыя іншыя Беларусы ад іх прымушаны былі хавацца; знаходзілі яны схоў і ў самога Я. Тарчэўскага. У тым-жа 1920 і 21 годдзе Я. Тарчэўскі загадуе Беларускай Кнігарняй у Ашмяне (была ля Жупранскай вул.), закладзенай Я. Станкевічам. У яго тады ў Кнігарні знаходзіла гасьцінны прыпынак беларускае вучыцелства цяперашніх Ашмянскага, Валожынскага і часткава Маладэчанскага павету. Вучыцелства гэтае прыяжджала ў розных справах да школьнага інспэктара, паміж іншым такжа па свой запрацаваны грош, каторы школьны інспэктар ня выплачаваў акуратна і наагул нягодна адносіўся да беларускага вучыцелства, як і да беларускіх школаў. У гэтым-жа часе ён ёсьць сябром Беларускай Народнай Партыі, папярэдніцы, цяперашняй Беларускай Сялянскай Партыі. У 1928 і 1929 г.г. ён падзьдзержуе Беларускі Гаспадарскі Зьвяз у Ашмяне, будучы ягоным сябром, і Беларускую Кнігарню ў Ашмяне, закладзенаю Зьвязам у 1928 г.
Нябошчык Я. Тарчэўскі быў чуткі на людзкое гора, патрэбы, рад быў кожнаму памагчы ў бядзе.
Сьмерць Я. Тарчэўскага – гэта вялікая шкода для беларускай справы ў Ашмянскім павеце. Няма дзіва, што за дамавінай ягонай (хавалі 2 красавіка) ішла цэлая працэсыя ягоных сяброў, прыяцелеў і знаёмых. Ад Беларускага Гаспадарскага Зьвязу быў паложаны на магілу Я. Тарчэўскага вялікі вянок з надпісам “Сябру-Патрыёту Яну Тарчэўскаму ад Беларускага Гаспадарскага Зьвязу”. Надпіс на крыжы так сама зроблены пабеларуску. Пахавалі Я. Тарчэўскага на ашмянскім могільніку. Просьле жалобных песьнеў над сьвежай магілай былі сказаны прамовы. Грам. Міхал Галяс сказаў прамову ад Беларускага Гаспадарскага Зьвязу; ён падчыркнуў у сваёў прамове працу Я. Тарчэўскага як беларускага грамадзяніна, прыяцеля й суседа. Пасол др. Я. Станкевіч сказаў гэт’каю прамову:
“Паважаныя сябры й грамадзяне! мы спраўляем сягодня жалобнаю ўрачыстасьць: пахавалі дарагога чалавека дарагога ня толькі нам, але таксама ўсяму нашаму беларускаму Народу, усёй нашай Бацькаўшчыне Беларусі. Каго-ж запраўды мы пахавалі? У Евангельлі кажацца што няма лепшай любасьці, як тая, калі чалавек душу свю аддасьць за бліжніх сваіх. “Душу свю” – гэта значыцца жыцьцё сваё аддасьць за бліжніх сваіх. Бліжнімі нашымі ўсе людзі, але бліжшымі бліжнімі ёсьць наш народ. Дык жэ нябошчык Ян Тарчэўскі быў тым чалавекам, каторы жыцьцё сваё пасьвяціў на працу дзеля свайго Народу ўпорна й безупынку на працягу блізка 30-ёх год. І трэба адцеміць, што праца гэтая была ня ў тыя часы, калі наш народ быў магутны й слаўны, калі аб ім ведаў і лічыўся зь ім увесь сьвет, але тады, калі гэты народ ўпаў, быў пакрыўджаны й паняволены, калі дурань і нягоднік зьдзекаваўся на гэтым народам, калі навет сам народ пачаў чурацца й стыдацца самога сябе. У тым, што ён працаваў для свайго народу у найцяжшаю часіну для гэтага народу, вялікшая заслуга сьв. памяці Яна Тарчэўскага.
Любоў бліжняга павінна выражацца ў добрых учынках на карысьць нашых бліжніх, а працуючы для свайго народу, мы гэтым самым працуем для ўсяе людзкасьці, тым балей, што пакрыўджаны й паняволены народ найбалей патрабуе працы ё любові для сябе. Дык пасьвяціўшы сябе свайму народу, нябожчык гэтым самым споўніў Божы загад любові бліжняга і гэта яму бяссумлеву залічыцца такжа на тым сьвеце.
За гэтаю любоў і працу наш народ памяць аб нябожчыку вячне захавае ў сэрцы сваім”.
Просьле пахову Беларускі Гаспадарскі Зьвяз арганізаваў жалобнаю акадэмію ў залі Народнага Тэатру ў Ашмяне.
На Акадэміі сказаў харошаю прамову, пранікнутаю гарачым пачуцьцём грам. Міхал Галяс, а др. Я. Станкевіч прачытаў рэфэрат на тэму:
“Гісторыя народу, для каторага пасьвяціў жыцьцё сьв. п. Ян Тарчэўскі”. Канчаючы навейшай парой гісторыі Беларусі, рэферэнт адзначыў учасьце ў Беларускім Адраджэньню вялікіх сыноў Ашмяншчыны (Пр. Багушевіч) і закончыў ізноў успамінам аб дзейнасьці беларускай Я. Тарчэўскага. “Нябожчык Я. Тарчэўскі – сказаў рэферэнт – не змарнаваў вялікага скарбу любасьці свайго народу, скарбу ўложанага прыродай у душу кожнага чалавека, але гэты скарб разьвіў і ўдасканаліў. За гэта яму належыцца вялікая ўдзячнасьць. За гэта яму належыцца вялікая ўдзячнасьць ад цяпер і потым будучых”.
Народу на акадэміі была паўнюсенкая заля.


Таксама пасмертны ўспамін быў напісаны ў газеце "Беларуская крыніца" №20 1929 г.

Paśmiertny ŭspamin ab Janu Tarčeŭskim.
Jan Tarčeŭski, wiedamy ŭsiamu biełaruskamu hramadzianstwu Zachodniaj Biełarusi jak dziejny Biełarus, pamior 29.III. s. h. Niaboščyk, jak b. stały žychar zaśc. Asinaŭki kala Ašmiany, za žyćcia swajho prajawiŭ dziejnaść najbolš u Ašmianskim pawiecie.
Jak stary pracaŭnik na biełaruskaj niwie jašče z časoŭ našaniŭskaj pary, niaboščyk Tarčeŭski znaŭ adno-Biełaruś i da hetaha praz usio žyćcio swajo jmknuŭsia. Majučy zdarowy biełaruski rozym, nia lubiŭ i ŭwažaŭ za škodnuju prajawu padzieł biełaruskaha adradženskaha ruchu na partyi, nie chacieŭ farmalna naležać da niwodnaje biełaruskaje palityčnaje partyi i adnosiŭsia da ich na hetulki prychilna, na kolki danaja partyja stajała na hryncie orjentacyi – Biełaruś, Budučy sapraŭdnym biełaryskim patryjotam, staraŭsia zaŭsiody abjednywać jak biełaruskija palityčnyja arhanizacyi, tak i paasobnyja adzinki, nie bajučysia publična skazać praŭdy ŭ wočy i najbližešamu nawat asabistamu pryjacielu, kali bačyŭ škodnaść jahonaj dziejnaści dla sprawy biełaruskaj Ab hetaj pierawazie pačućcia patryjatyzmu nad suwiaziaj asabistaj prjaźni ŭ Jana Tarčeŭskaha, mocna świedčyć Jaho adkryty list, źmieščany ŭ „Biłaruskaj Krynicy” №22/1928 h., nastupnaha źmiestu –

Adkryty list Janku Stankiewiču.
Dziela Wašaj nietaktoŭnaści ŭ wybarnaj akcyi ahułam i ŭ sprawie Wyb. Kamitetu ŭ asobnaści, - hetym zdymaju swoj podpis z zajawy Wami zredahawanaj ab prychilnaści da Wašaj wybarnaj akcyi.
Prymicje słowy pašany
Ašmiana 22.II.28 (–) Janka Tarčeŭski.

Jak bačym, Jan Tarčeŭski, nie zwažajučy na toje, što Janka Stankiewič byŭ jahonym asabistym pryjacielam, ubačyŭšy nietaktoŭnaść apošniaha, aŭterytetu swajho jamu admowiŭ i nia daŭ.
Jan Tarčeŭski byŭ šyroka znany nasielnictwu Ašmianskaha i susiedzkich pawietaŭ jak čaławiek dobraj dušy i biełaruski dziajač. Na pachowiny niaboščyka Jana Tarčeŭskaha byłu zyšoŭšysia i zjechaŭšysia šmat sialan z akaličnych wiosak i z samaj Ašmiany.
Jan Tarčeŭski pamior pražyŭšy tolki 46 hadoŭ i pachawany na Ašmianskim mahilniku. Na mahile pastaŭleny kryž z nadpisam pabiełarusku. Pamiać ab niabščyku ŭ biełaruskim narodzie astaniecca na doŭchija časy.
y.

пятница, 5 апреля 2019 г.

Ашмянскія мяшчане. Валканоўскія

-- 1/х Юзеф
------------------------------------------------------------------
2/1 Игнатий (р.~1784, ум.1.01.1870, Михалкони, брак 23.01.1810, Лейлубка, жена – Анна Синикевич)
свид.: Михаил Павловский, Андрей Александрович
------------------------------------------------------------------
3/2 Томаш (бургомистр, р.6(16).11.1813, Ошмяны, ум.13.01.1904, Михалкони, 1-я жена – Юзефа Горид р.~1821, ум.10.04.1853, Михалкони, 2-я жена – Антонина Круликовская)
к/р: Тадеуш Горский и Анна Будай
------------------------------------------------------------------
4/3 Юлия (р.12(22).09.1840, Михалкони, ум.7.04.1841, Михалкони)
к/р: Онуфрий Комар и Катерина Буйницкая; Антон Подгайский и Виктория Горид
5/3 Викентий (р.10(12).01.1842, Михалкони)
к/р: Онуфрий Комар и Юстина Комар (жена Казимира); Казимир Комар и Агата Горид (жена Яна)
6/3 Эмилия (р.7(9).01.1844, Михалкони)
к/р: Франциск Гродковский и Пульхерия Флядржинская; Андрей Соболевский и Виктория Горид
7/3 Ян (р.24(29).06.1846, Михалкони)
к/р: Андрей Соболевский и Юстина Горид (жена Юзефа); Юзеф Буткевич и Бенигна Завадская (жена Игнатий), Игнатий Завадский Анна Пашель (жена Антона)
8/3 Каролина (р.30.06(1.07).1848, Михалкони)
к/р: Франциск Гродковский и Антонина Матусевич (жена Юзефа)
9/3 Аполония (р.9(21).01.1851 Михалкони)
к/р: Юзеф Янушкевич и Екатерина Подгайская (жена Яна)
10/3 Адам (р.10(11).04.1853, Михалкони, жена – Барбара Хеймер-Адамкович ум.23.12.1933)
к/р: Ян Горвич и Екатерина Подгайская
11/3 Рафаил-Ян (р.23(30).10.1855, Ошмяны, ум.7.11.1855, Ошмяны)
к/р: Фелициан Томашевич и Кунегунда Соболевская
12/3 Юзеф-Томаш-Болеслав (р.17(25).03.1858, Михалкони)
к/р: Болеслав Гринцевич и Антонина Розвадовская; Франциск Соболевский и Анеля Буйницкая, Викентий Круликовский и Марианна Ходорович
13/3 Антонина-Тереса (р.15.10(1.11).1859, Ошмяны)
к/р: Станислав Розвадовский и Кристина Дмитриевская (вд.)
14/3 Юзефа-Стефания (р.18(24).03.1862, Ошмяны)
к/р: Франциск Соболевский и Анеля Стрибуць
15/3 Гертруда-Елена (р.17.03(3.04).1865, Михалкони)
к/р: Витольд Круликовский и Эмилия Буйницкая
16/3 Михаил (р.1(17).09.1867, Михалкони)
к/р: Павел Пашкевич и Эмилия Буйницкая
17/3 Стефан-Фульгенций (р.23.02(14.04).1870, Михалкони, ум.23.09.1875, Михалкони)
к/р: Казимир-Игнатий Новицкий и Агафья Локуциевская (жена Яна); Адольф Круликовский и Эмилия Соболевская (дев.)
18/3 Бронислава-Текля (р.23.09.1873(11.02.1874), Ожалеи)
к/р: Юзеф Буйницкий и Людвика Локуциевская (жена Яна)
19/3 Станислава-Екатерина (р.30.04(17.06).1876, Михалкони, ум.19.06.1876, Михалкони)
к/р: Болеслав Гринцевич и Викентий Скворчинская (жена Фердинанда); Якуб Кохановский и Екатерина Данишевская (дев.)
Магіла Барбары Валканоўскай

суббота, 30 марта 2019 г.

Ашмяны ў гандлёвым рэестру 1928 г.

У віленскай газеце "Słowo" за 1928 г. публікаваўся гандлёвы рэестр, дзе змяшчалася шмат карыснай інфармацыі па розным фірмам. Ніжэй прыведзена інфармацыя па гораду Ашмяны. 
1 слупок - назва фірмы (у большасці, назва - гэта імя і прозвішча ўласніка), 
2 - адрас фірмы,
3 - від дзейнасці,
4 - год у якім фірма распачала сваю дзейнасць,
5 - адрас, дзе жыў уласнік (у большасці, уласнік жыў па адрасу фірмы).

Firma/właściciel
Adres firmy
Specjalność
Firma istnieje od
Właściciel mieszka
Abelowicz Sima
ul. Kościelna 1
sklep spożywczy
1925
tamże
Abramson Sora
ul. Rynkowa 2
sklep skór
1923
ul. Żeligowskiego 19
Abt Fania
ul. Żeligowskiego 11
sklep spożywczy
1920
tamże
Agnist Dawid
ul. Żeligowskiego 42
sklep spożywczy i zboża
1887
tamże
Agnist Rywa
ul. Żeligowskiego 42
zajazd
1921
tamże
Ajnsztejn Etel
ul. Rynkowa 9
sklep drobnej galanterji
1921
ul. Boneńska 10 ?
Alperowicz Izrael
ul. Rynkowa 3
sklep żelaza i farb
1877
tamże
Arluk Roza
ul. Piłsudskiego 11
sklep spożywczy
1920
tamże
Assiron Josiel
ul. Piłsudskiego 13
sklep książek i materjałów piśmiennych
1904
tamże
Bakszt Brajna
ul. Rynkowa 12
sklep kolonjalny
1921
tamże
Bakszt Hirsz
plac Kościuszki 8
cukiernia
1903
tamże
Bakszt Sora
ul. Rynkowa 22
sklep manufaktury
1925
ul. Rynkowa 3
Bakszt Szymon
ul. Żeligowskiego 25
sklep manufaktury
1908
tamże
Baran Elja
ul. Rynkowa 10
sklep mięsa
1897
ul. Szkolny Dwór 10
Baran Kiwel
ul. Sadowa 22
jatka mięsna
1910
ul. Szkolny Dwór 6
Berman Berko
plac Kościuszki 3
sklep spożywczo-kolonjalny
1902
tamże
Budgor Bendet
ul. Piłsudskiego 2
sklep mięsa
1925
tamże
Budgor Lejzer
ul. Szkolny Dwór 7
sklep mięsa
1922
tamże
Brun Sora
ul. Rynkowa 13
sklep manufaktury
1901
tamże
Bunimowicz Chaja
ul. Rynkowa 8
skład apteczny
1914
tamże
Burwin Motel
ul. Piłsudskiego 50
herbaciarnia
1926
tamże
Chodosz Owsiej
ul. Boruńska 3
sklep spożywczy
1915
tamże
Cyzling Idel
ul. Żeligowskiego 12
sklep spożywczy
1924
tamże
Deul Abram
plac Kościuszki 7
sklep żelaza i farb
1921
ul. Szkolny Dwór
Dach Tajba
ul. Wileńska 5
herbaciarnia ze sprzedaża zakąsek
1925
tamże
Eliszkiewicz Lejzer
ul. Kościuszki 3
sklep spożywczy
1907
ul. Żeligowskiego 9
Eppel Mina
ul. Żeligowskiego 34
sklep napoi chódzących i zakąsek
1911
ul. Sadowa 24
Epsztejn Dina
ul. Piłsudskiego 14
zajazd
1906
tamże
Epsztejn Bejnes
ul. Piłsudskiego 14
cukiernia i sprzedaż piwa
1924
tamże
Fidler Abram
ul. Piłsudskiego 9
sklep spożywczy
1906
tamże
Gertner Lejzer
ul. Żeligowskiego 46
sklep spożywczy
1924
tamże
Gorsz Fejga
ul. Rynkowa 7
sklep naczyń
1924
tamże
Grodzieńska Gita
ul. Rynkowa 24
sklep resztek manufaktury, galanterji i śledzi
1924
ul. Rynkowa 3
Grodzieński Icko
ul. Żeligowskiego 10
sklep mięsa
1919
ul. Żeligowskiego 16
Hejman Sora
ul. Żeligowskiego 51
sklep spożywczy
1910
tamże
Kaminar Bejla
ul. Rynkowy przejazd 1
sklep spożywczy i zboża
1908
tamże
Kul Grunia
ul. Żeligowskiego 47
sklep spożywczy
1922
tamże
Kuler Elokim
ul. Rynkowa 6
sklep ubrań
1917
tamże
Kozioł Henoch
ul. Rynkowa 7
sklep skór i poliwa
1920
tamże
Kozłowski Izrael
ul. Kościuszki 1
sklep spożywczy
1912
tamże
Lejbman Frejda
ul. Wileńska 5
sklep spożywczy
1925
tamże
Lejbman Rocha
ul. Żeligowskiego 45
sklep spożywczy
1921
ul. Św. Duska 9
Lewin Sora
ul. Rynkowa 14
sklep manufaktury
1912
tamże
Melcer Rochel
ul. Żeligowskiego 3
sklep spożywczy
1921
tamże
Perska Sora
ul. Żeligowskiego 27
sklep spożywczy
1907
tamże
Rudomin Tamara
ul. Żeligowskiego 40
sklep spożywczy
1921
tamże
Solarczyk Gołda
ul. Sadowa 23
sklep spożywczy
1928
tamże
Szames Rocha
ul. Holszańska 16
piwiarnia ze sprzedaża zakąsek i wód gazowych i skład piwa
1908
tamże
Szryro Chaim
ul. Żeligowskiego 8
sklep spożywczy
1877
tamże
Awsiukiewicz Bonifacy
ul. Holszańska 8
sklep spożywczy
1922
tamże
Baran Ester
ul. Holszańska 21
sklep spożywczy
1927
tamże
Bartoszewicz Ignacy
ul. Holszańska 24
sklep spożywczy
1927
tamże
Sklep wódek i artykułów spożywczych Adam Branicki
ul. Rynkowa 8
sklep wódek i artykułow spożywczych
1920
ul. Boruńska 12 (Branicki Adam)
Beński Abram
pl. Kościuszki 13
sklep żelaza 
1895
tamże
Królewicki-Kozłowski August-Nochim
ul. Rynkowa 2
sklep naczyń
1928
tamże
Deul i Karp - S-ka, handek końmi
ul. Piłsudskiego 41
handel końmi
1928
ul. Piłsudskiego 41 (Elja Deul), ul. Świętoduska, 10-a (Alter Karp)
Kac Sława
ul. Holszańska 30
sklep spożywczy
1895
tamże
Lewin Nachama
ul. Holszańska 5
piwiarnia i zajazd
1880
tamże
Sklep mięsa - Chławna Baran i Aron Zelcer spółka
ul. Szkolny Dwór 11
sklep mięsa
1927
ul. Żeligowskiego 42 (aron Zelcer), ul. Szkolny Dwór d. Dorskiego (Chławna Baran)
Dawang Leja
ul. Rynkowa 28
sklep galanterji
1915
ul. Żeligowskiego 21
Eksploatacja leśna Bogad, Kac i S-ka (Kac Perec, Bogad Lejba, Zyskowicz Oszer i Kac Samuel)
ul. Holszańska 38
sklep materjałów leśnych
1928
-
Fingier Rywa
ul. Piłsudskiego 62-c
sklep spożywczy
1927
tamże
Gimżański Aron
ul. Żeligowskiego 9
sklep napoi chłodzących i zakąsek
1925
tamże
Girszon Judes
ul. Rynkowa 3
sklep manufaktury
1919
ul. Holszańska
Gober Sora
ul. Rynkowa 8
sklep spożywczy
1927
ul. Holszańska 24
Gowsiejowicz Ita-Mina
ul. Żeligowskiego 20
sklep spożywczy
1915
tamże
Han Jan
ul. Piłsudskiego 25
herbaciarnia
1927
tamże
Jokow Bejla
ul. Holszańska 21
zajazd
1917
tamże
Karczmer Iser
ul. Piłsudskiego 53
sklep spożywczy i piwiarnia ze sprzedażą zakąsek
1926
tamże
Kagan Elja
ul. Piłsudskiego 9
sklep zegarków
1915
tamże
Kozłowski Izaak
ul. Żeligowskiego 22
skład apteczny
1913
tamże
Kozłowski Szołom
ul. Boruńska 22
sklep spożywczy
19?6
tamże
Lerner Samuel
ul. Boruńska 6
sklep spożywczy
1910
tamże
Leskies Berko-Jankiel
ul. Rynkowa 2
sklep spożywczo-kolonjalny
1997?
tamże
Lewin Estera
ul. Piłsudskiego 2
skład apteczny
1908
tamże
Kagan Izrael
ul. Żeligowskiego 32
sklep spożywczy i zboża
1919
tamże
Kaganowicz Chaja
ul. Piłsudskiego 29
sklep spożywczy
1925
tamże
Kaganowicz Elja
ul. Piłsudskiego 12
sklep spożywczo-kolonjalny i herbarnia ze sprzedążą zakąsek
1926
ul. II Cmentarna 2
Kamień Oszer
ul. Piłsudskiego 7
księgarnia i sklep papieru
1902
ul. Sadowa 24
Kapłan Mera
ul. Rynkowa 13
sklep spożywczy
1916
tamże
Każdin Judel
ul. Kościuszki 10
sklep spożywczy
1911
tamże
Kit Jankiel
ul. Rynkowa 25
sklep obuwia
1905
ul. Szkolny Dwór
Lewin Mowsza
ul. Sadowa 28
sklep mięsa
1923
tamże
Lipkowicz Bejla
ul. Piłsudskiego 8
sklep spożywczy
1902
tamże
Ławit Morduch
ul. Piłsudskiego 4
sklep narzędzi rolniczych
1922
ul. Sadowa 43
Magidej Dawid
ul. Rynkowa 5
sklep skór
1917
ul. Sadowa
Messi Mina
ul. Rynkowa 8
sklep galanterji
1913
ul. Żeligowskiego 16
Milejkowski Szewel
ul. Rynkowa 12
sklep manufaktury
1923
tamże
Minc Michla
ul. Szkolny Dwór 6
sklep spożywczy
1924
tamże
Miskin Fajtel
ul. Piłsudskiego 21
sklep spożywczy i piwiarnia 
1921
tamże
Olański Zundel
ul. Piłsudskiego 39
sklep spożywczy
1919
tamże
Olkienicki Szołem
ul. Rynkowa 2
sklep skór i przyborów szewckich
1918
tamże
Perski Josel
ul. Żeligowskiego 2
sklep spożywczy i poliwy
1912
tamże
Pietkiewicz Bronisław
ul. Holszańska 3
sklep win i wódek
1927
tamże
Podbereska Fejga
ul. Żeligowskiego 4
sklep spożywczy
1921
tamże
Solc Morduch
ul. Piłsudskiego 52
sklep spożywczy
1922
tamże
Swirski Fajwa
ul. Piłsudskiego 1
sklep skór
1920
ul. Żeligowskiego 1
Szelubski Szloma
ul. Piłsudskiego 17
Restauracja z wyszynkiem alkoholu i hotel
1902
tamże
Szesoński Josel
ul. Rynkowa 1
sklep przyborów szeweskich
1885
ul. Szkolny Dwór 7
Apteka Wydziału Powiatowego Sejmiku Oszmiańskiego
ul. Piłsudskiego 45
apteka
1928
-
Gowsiejowicz Necha
ul. Rynkowa 2
sklep gotowego ubrania
1919
tamże
Grupp Minucha
ul. Boruńska 30
sklep spożywczy
1903
tamże
Kagan Asna
ul. Rynkowa 20
sklep galanterji
1928
tamże
Krajnowicz Mejer
ul. Holszańska 3
skład piwa i piwiarnia ze sprzedażą zakąsek
1903
tamże
Kuler Hirsz
ul. Rynkowa 10
sklep gotowego ubrania
1906
tamże
Markus Boruch
ul. Holszańska 4
sklep spożywczy
1919
tamże
Bracia Dawidson S-ka
ul. Żeligowskiego 10
sklep spożywczy i piwiarnia ze sprzedażą zakąsek
1922
ul. Żeligowskiego 10 (Gerszon i Pinje Dawidsonowie)
Markus Brajna
ul. Rynkowa 10
herbaciarnia ze sprzedaża zakąsek
1924
tamże
Matuk Sora
ul. Żeligowskiego 3
skład apteczny
1922
tamże
Miasnik Rochel
ul. Rynkowa 12
sklep manufaktury
1901
ul. Holszańska 7
Milejkowska Bluma
pl. Kościuszki
sklep galanterji
1925
ul. Piłsudskiego 18
Mostwiliszkier Chana
ul. Rynkowa 12
sprzedaż wód gazowych, herbaty i tytoniu
1911
tamże
Owsiejczyk Leja
ul. Rynkowa 9
sklep żelaza i naczyń
1924
ul. Kościelna 3
Potasznik Chjena
ul. Rynkowa 24
sklep galanterji i manufaktury
1918
ul. Sadowa 12
Plaugo Anna
ul. Piłsudskiego 2
sklep wędlin
1898
ul. Sadowa 41
Potasznik Berko
ul. Rynkowa 15
sklep żelaza i farb
1900
ul. Szkolny Dwór 4
Rabinowicz Mera
ul. Holszańska 17
sklep napoi chódzących i przekąsek
1919
tamże
Reznik Chaja
pl. Kościuszki 10
sklep naczyń
1912
ul. Sadowa 12
Reznikowicz Liba
ul. Boruńska 10
sklep spożywczy
1912
tamże
Rubno Sora
Rynek 3
sklep spożywczy
1910
tamże
Rudner Szmuel
ul. Rynkowa 7
sklep galanterji
1898
ul. Holszańska 14
Rudnik Chaja
ul. Boruńska 4
piwiarnia ze sprzedaża zakąsek
1913
tamże
Samower Etel
ul. Rynkowa 12
sklep apteczny
1918
tamże
Sołoducho Sonia
ul. Rynkowa 10
sklep manufaktury i sledzi
1927
ul. Żeligowskiego 8
Swiatoj Abram
ul. Piłsudskiego 2
cukiernia
1904
tamże
Swirski Josiel
ul. Kościelna 1
sklep skór i obuwia
1926
tamże
Szejnber Isomer
ul. Piłsudskiego 15
sklep manufaktury
1901
tamże
Taboryska Chana
pl. Kościuszki 4
sklep spożywczy
1912
tamże
Szkop Szymel
ul. Rynkowa 11
sklep skór
1915
ul. Boruńska 3
Konstancja Aleksandrowicz
pl. Rynkowy 16
sklep spożywczy
1921
ul. Polna 17
Hołownia Władysław
ul. Piłsudskiego 27
sklep wódek i artykułow spożywczych
1903
tamże
Sklep mięsa Mowszy Kantorowicza i Fejgi Świrskiej spółka
ul. Szkolna 10
sklep mięsa
1927
ul. Żeligowskiego 37 (Mowsza Kantorowicz), Szkolny Dwór 8 (Fejga Świrska)
Lubecka Mnucha
ul. Żeligowskiego 31
piwiarnia
1923
tamże
Paszkowski Antoni
ul. Żeligowskiego 35
restauracja
1924
tamże
Sklep manufaktury i galanterji Ity Rabinowicz i Złaty Milejkowskiej - spólka
ul. Rynkowa 26
sklep manufaktury i galanterji
1925
ul. Holszańska 6 (Ita Rabinowicz), ul. Żeligowskiego 13 (Ita Rabinowicz)
Rybicki Wincenty
ul. Piłsudskiego 10
sklep spożywczy, wędlin i mięsa
1927
tamże
Szmuelzon Cywja
ul. Boruńska 4
sklep spożywczy
1888
tamże
Olański i Zelcer, spółka firmowa
ul. Szkolny Dwór 22
sklep mięsa
1928
ul. Żeligowskiego 46 (Nosel Olański), ul. Żeligowskigo 37 (Hirsz Zelcer)
Fingier Michla
ul. Rynkowa 23
sklep żelaza
1917
pl. Kościuszki 9
Jurszaner Pesia
ul. Rynkowa 16
sklep galanterji
1922
tamże
Kaminar Hirsz
ul. Rynkowa 27
sklep skór i obuwia
1920
ul. Żeligowskiego 37
Kapłan Sora
ul. Piłsudskiego 6
sklep spożywczo-galanteryjny
1897
tamże
Kulikowska Cyra
ul. Piłsudskiego 1
sklep manufaktury
1919
ul. Sadowa 11
Kowszynis Józef
ul. Kościelna 1
herbaciarnia
1927
tamże
Mechanik Małka
pl. Kościuszki 10
sklep spożywczy
1915
tamże
Nowik Liba
ul. Rynkowa 3
sklep spożywczy
1924
tamże
Pogoda Chasia
ul. Piłsudskiego 6
sklep mięsa
1929
ul. Sadowa 6
Szryro Mowsza
ul. Żeligowskiego 45
piwiarnia ze sprzedażą zakąsek
1911
tamże
Szutan Chana
ul. Żeligowskiego 18
sklep spożywczy
1924
tamże
Szybowski Jakób
ul. Żeligowskiego 9
sklep spożywczy
1921
tamże
Tauzner Wulf-Ber
ul. Piłsudskiego 7
sklep spożywczy i drobnej galanterji
1912
tamże
Trabska Fruma
ul. Rynkowa 13
sklep galanterji
1918
ul. Sadowa 6
Baran i Lipkowicz, spółka firmowa
przy ul. Szkolnej 5
sklep mięsa
1928
ul. Sadowa 9 (Ejda Baranowa), ul. Żeligowskiego 41 (Szymel Lipkowicz)
Mielnik Mejer
ul. Piłsudskiego 11
cukiernia
1910
tamże
Szryro Dwosia
ul. Holszańska
sklep spożywczy
1895
tamże
Rozencwajg Fania
ul. Piłsudskiego
sklep obuwia
1915
ul. Żeligowskiego
Chomiczewski Włodimierz
ul. Żeligowskiego 2
apteka
1908
tamże
Oszerowicz Chaim
ul. Piłsudskiego 4
sklep zegarków
1927
ul. Żeligowskiego
Szapiro Masza
ul. Rynkowa 4
sklep manufaktury
1921
ul. Żeligowskiego 7
Szapiro Owsiej
ul. Żeligowskiego 7
sklep spożywczy
1923
tamże
Szutan Nochum
ul. Piłsudskiego 13
sklep spożywczy
1920
tamże
Szwarc Ester
ul. Rynkowa 11
sklep skór
1915
ul. Wodna 2
Księgarnia i sklep papieru Ester Tejszew
ul. Rynkowa 12
księgarnia i sklep papieru
1902
tamże
Zawadzki Franciszek
ul. Piłsudskiego 12
restauracja z wyszynkiem wyrobów wódczanych
1924
tamże
Bekier Berko
ul. Boruńska 3
sprzedaż drobna gotowego ubrania
1921
tamże
Boguslawski Bronisław
ul. Kościelna 5
piwiarnia ze spredażą zimnych zakąsek
1923
tamże
Bunimowicz Roza
ul. Rynkowa 17
sklep galanterji i śledzi
1917
ul. Żeligowskiego 27
Dąbrowska Bronisława
ul. Boruńska 3
restauracja z wyszynkiem
1924
ul. Poprzeczna 3
Dubicka Szyfra
ul. Żeligowskiego 7
sklep spożywczy
1917
ul. Szkolny Dwór 10
Dzwonkowski Józef
ul. Kościelna 3
biuro podań
1922
tamże
Golembo Sora
ul. Rynkowa 20
sklep żelaza i farb
1902
ul. Szkolny Dwór 3
Biuro podań - Nochim Lewin - Oszmiana
-
skim sklep spożywczo - galanteryjny
1923?
tamże
Krajmowicz Abram
ul. Rynkowa 26
sklep spożywczy
1928
ul. Szkolny Dwór 4
Kaganowicz Kiwe
ul. Piłsudskiego 52
herbaciarnia
1928
tamże
Kapłan Enta
ul. Rynkowa 15
sklep galanterji i śledzi
1917
ul. Żeligowskiego 6
Milikowska Nachama
ul. Rynkowa 31
sklep galanterji i śledzi
1912
ul. Szkolny Dwór
Maszkowska Weronika
ul. Żeligowskiego 23
restauracja z wyszynkiem alkoholu
1927
w. Szantorowo. Gm. Jażnienskiej, pow. Dziśnieńskim
Biuro Podań RECORD - Jerzego Rytla
ul. Piłsudskiego 49
biuro podań
1921
tamże
Swirski Jankiel
zauł. Szkolny 13
sklep mięsa
1927
ul. Żeligowskiego 15
Swirski Josiel
-
komunikacja autobusowa
1926
ul. Kościelna 3
Szapiro Abram
ul. Żeligowskiego 7
eksploatacja lasu
1925
tamże
Szapiro Cypa
plac Kościuszki 4
sklep spożywczy
1?88
ul. Żeligowskiego 17
Sznit Złata
ul. Rynkowa 6
sklep galanterjji
1915
ul. Rynkowa 12
Szrejder Chonon
pl. Kościuszki 5
sklep śledzi
1927
tamże
Waks Morduch
pl. Kościuszki 11
sklep obuwia, manufaktury i galanterji
1913
tamże
Wasiliski Mejer
ul. Rynkowa 13
sklep galanterji
1912
ul. Krzywa 1
Wiljon Chaja
ul. Rynkowa 23
sklep galanterji i śledzi
1905
ul. Szkolny Dwór 5
Wilk Rubin
ul. Piłsudskiego 3
sklep mięsa
1913
ul. Szkolny Dwór
Zusman Icko
ul. Rynkowa 2
sklep galanterji
1920
ul. Cmentarna 3
Zusmanowicz Roda
pl. Kościuszki 5
sklep żelaza i farb
1924
ul. Sadowa 26
Zyskand Chawa
pl. Kościuszki 13
sklep spożywczy
1915
ul. Piłsudskiego 1
Zyskand Dwejra
ul. Piłsudskiego 54
sklep kolonjalny
1902
tamże
Zyskand Genia
ul. Rynkowa 4
sklep galanterji
1918
ul. Piłsudskiego 1
Zyskand Golda
ul. Rynkowa 25
sklep manufaktury i galanterji
1897
ul. Szkolny Dwór 5
Skup lnu, zboża i nasion Zyskand Mowsza i Kac Hirsz S-ka
-
skup lnu, zboża i nasion w celu odsprzedaży
1924
ul. Piłsudskiego 1 (Mowsza Zyskand), ul. Piłsudskiego 6 (Hirsz Kac)
Berman Sora
ul. Piłsudskiego 9
sklep manufaktury
1915
tamże
Daniszewski Notel
ul. Piłsudskiego 3
skład apteczny
1928
tamże
Miłaszewicz Stanisław
ul. Żeligowskiego 29
sklep spożywczy, wędlin i mięsa
1926
tamże
Paulański Nosel
ul. Piłsudskiego 2
skład maszyn i narzędzi rolniczych
1924
Wilno, ul. Zawalna 24-9
Sołoducho Fabi
ul. Piłsudskiego 4
skład apteczny
1918
tamże