среда, 1 апреля 2015 г.

Тэлефонныя даведнікі 1931/32 і 1932/33

Раней ужо публікаваліся Тэлефонныя даведнікі 1938 і 1939 гг.

У адной табліцы аб'яднана інфармацыя з двух даведнікаў (адрозненні прыведзены пасля табліцы)

56
Apteka Włodzimerza Chomiczewskiego, Żeligowskego 1.
1
Bank Spółdzielczy z ogr. odp. w Oszmianie, Kościelna 1.
54
Berman Berko, Rynek 3.
68
Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem, Sekretarjat Powiatiwy, Piłsudskiego 52.
14
B-cia A. i D. Strugacz, Oszmiana.

 - (dod.) inż. D. Strugacz.
45
Branicki Piotr, dr. med., Piłsudsiego 58.
16
Centrala Spóldzielni Rolniczko-Handlowych, filia w Oszmianie, Piłsudskiego 19.
741
Deul Elia, eksport koni, Piłsudskiego 41.
59
Fajwuszewicz J., kupiec lnu, Piłsudsiego 16.
25
Gimnazjum Państwowe im. Jana Śniadeckiego w Oszmianie, Piłsudskiego 94.
342
Grupp Salomon, przemyslowiec leśny, Piłsudskiego 32.
52
Hydro - elektrownia miejska, Boruńska 8a.
5
Inspektorat Szkolny na powiat Oszmiański, Holszańska 20.
46
Kancelaria parafialna kościola rzym.-katol., Holszańska 1.
44
Karp Alter, m. Święto-Duska 10.
36
Kasa Skarbowa, Kościelna 7.

 - (dod.) Urząd Skarbowy podatków i opłat skarbowych na pow. Oszmiański, Kościelna 7.
643
Komunalna Kasa Oszczędności pow. Oszmiańskiego, Piłsudskiego 45 (Piłsudskiego 48).
66
Krajnowicz Mejer, wlaściciel hurtowego składu piwa i fabryki wód gazowyh, Holszańska 3.
484
Leger August, Dr. med., Piłsudskiego 26 (Piłsudskiego 27).
62
Leśnictwo Jagiellońskie, Osada Leśniczówka Sucha.
33
Magistrat, Piłsudskiego 36.

 - (dod.) gabinet burmistrza.
41
Nadleśnictwo Oszmiańskie, osada Lipówka.

 - (dod.) mieszk. nadleśn.
50
Nadzór techniczny telegrafów i telefonów, Piłsudskiego 25.
735
Oszmiańska Ochotnicza Straż Oginowa, Boruńska 1.
61
Oszmiański parowy młyn i tartak, Chonon Mechanicki i S-ka, Oszmiana, Okmienieje 3.
76
Państwowy zarząd drogowy i architekt rejonowy. Piłsudskiego 35.
6
Posterunek Policji Państw. w Oszmianie, Piłsudskiego 55.
21
 -

Telefony dodatkowe:

 - a) Gabinet komendanta powiatowego P. P.

 - b) Komenda Pol. Państw., kancelarja
 7
 - c) mieszk. Komendanta powiat. P. P. (Koszary policyjne).
39
Posterunek Policji Państwowej w Polanach, wieś Polany.
37
Powiatowy Oddział Związku Pol. Naucz. Szkół Powszechnych, Holszańska 18.
27
Powiatowy Urząd Ziemski, Holszańska 30.
63
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych i inspektor powiatowy, Krzyżowa.
67
Sąd Powiat. w Oszmianie, Piłsudskiego 36b.

 - (dod.) gabinet sędziego powiatowego.
29
Sędzia śledczy na pow. Oszmiański, Piłsudskiego 36b.
42
Silewicz Jan, burmistrz, m. Święto-Duska 10.
69
7-Klasowa Pubłiczna Szkoła Powszechna im. Prezydenta Rzplitej Prof. I. Mościckiego, Adama Mickiewicza 20.

 - (dod.) Jan Koneczny, kierownik szkoły.
24
Skład maszyn i narzędzi roln. "N. Paulański", Piłsudskiego 2
19
Starostwo Oszmiańskie, Piłsudskiego 48.

Telefony dodatkowe:

 - a) Gabinet starosty.

 - b) Gabinet zastępcy starosty.

 - c) Kierownik kancelarji.

 - d) Rozmównica.
26
Strugacz Abram, przemysłow., Holszańska 9.
43
Suszyński Wiktor, starosta, m. Kowalewskiego 4
72
Sylwestrowicz Henryk, zastępca Starosty, mieszkanie, Wodna 20.
65
Szames M., właściciel rozlewni wód gazowych, Holszańska 16.
53
Szejnberg Izomer, kupiec, Piłsudskiego 15.
478
Szelubski Izrael, Piłsudskiego 6 (Piłsudskiego 33).
49
Szelubski Szloma, kupiec leśny Piłsudskiego 17.
30
Szpital Państwowy w Oszmianie, Piłsudskiego 62
60
Szryro Fruma, Piłsudskiego 6.
55
Technik nadzorowy, m. Piłsudskiego 62.
39a
Urząd Gminy Polany, wieś Polany.
58
Urząd pocztowo-telegraficzny, gabinet naczelnika.
71
 - Mieszkanie naczelnika.
70
 - Oddział pocztowy.
38
 - Telegraf.
40
 - Rozmównica.
50
 - Nadzór techniczny T. T.
31
Urząd wice-prokuratora, Piłsudskiego 39b.
35
Więzienie karno-śledcze w Oszmianie, Piłsudskiego 60
57
Wydział Powiatowy Sejmiku Oszmiańskiego, Piłsudskiego 48

 - (dod.) Inspektor samorządowy.
65
Zakład gazowych wód, M. Szames, Holszańska 16.
9
Zarząd dóbr hr. F. Czapskiego, maj. Nowosiółki.

 - (dod.) mieszkanie nadleśnego.
51
Zawadzki Franciszek, kupiec, Piłsudskiego 12.
329
Zubiel Józef, burmistrz, m. Boruńska, 9.

1,2,5,9 – толькі в 1932-33
3 – другі адрас в 1931-32 – Piłsudskiego 48
4 – другі адрас в 1931-32 – Piłsudskiego 27
6 – толькі ў 1931-32
7 – у 1931-32 – Koszary policyjne; у 1932-33 – mieszk. Komendanta powiat. P. P.
8 – другі адрас в 1931-32 – Piłsudskiego 33

Комментариев нет: