понедельник, 13 апреля 2015 г.

Польская адрасная кніга 1929 г.

Інфармацыя па гораду Ашмяны з Księga Adresowa Polski (Wraz z w.m. Gdańskiem) dla Handlu, Przemysłu, Rzemiosł i Rolnictwa

Starosta: Zygmunt Kowalewski.
Burmistrz: Jan Silewicz.
Rzeżnia miejs. Dyrektor: lek. wet. P. Popow.
Straż ogniowa ochotn. Komendant: M. Iwanowski.

Lekarze: Branicki Piotr dr. – Galinowski dr. – Leger August dr., Pilsudskiego – Polionis Bron. dr. – Wysocki Piotr dr.
Lekarze dentyści: Miasnik Elka – Szapiro Z. – Sznycer R.
Lekarze weterynarji: Popow Piotr – Szukiewicz K.
Adwokaci: Goławski Witold – Gołęnbo J. – Sienicki S.
Notarjusze: Jurewicz J.
Komornicy: Paszuk M.
Właściciele ziemscy: Opanowicz B.
Agentury: Geler J., Boruńska-Perepeczko F., św. Duska.
Akuszerki: Deul – Jasiewicz – Michałowska.
Kapłanowicz D. – Kozlowska S.
Apteczne sklady: Bunimowicz J., Rynkowa – Kozlowski Izaak, Żeligowskiego – Lewinowa E., Piłsudskiego – Matuk Sara, Żeligowskiego – Samower E., Rynek – Soloducho Fab., Piłsudskiego.
Damiszewski N., Piłsudskiego – Gurewicz S. – Kamen M.
Apteki: Chomiczewski Włodz., Żeligowskiego – Wydźał Powiatowy Sejmika, Piłsudskiego.
Banki: Bank Spóldzielczy, Sp. z. o. o., Kościelna – Zydowski Bank Ludowy, Sp. z. o. o. – Bank Komunalny.
Betonowe wyroby: Bernat K.
Blacharze: Blecher S. – Kapłan R. – Kardin I.
Cerownie sztuczno: Kozieł H. – Olkienicki Sz. – Świrski F.
Chemiczne produkty – fabryki: Strugacz Bcia, Boruńska.
Cieśle: Dorniak F. – Lipkowicz Ch., Sadowa – Polubiński K.
Cukiernie: Epsztejn B. i Rubinson A., Piłsudskiego – Melnik M., Piłsudskiego – Swiatój, Piłsudskiego.
Cukry: Ickowicz D., Żeligowskiego.
Czapnicy: Alperowicz B., Rynkowa – Giertner C., Cmentarna – Gowsiejowicz E., Żeligowskiego – Kamińska R., Żeligowskiego – Podbereski I.
Dewocjonalja: Tarczewski D., Św. Ducha.
Drożdże – fabryki: Strugacz Bcia, Boruńska.
Drukarnie: Lewin Sz., Piłsudskiego.
Drzewo: Bogad, Kac i Ska – Grupp S. i Zyskand Ch.
Minc J. – Szapiro i Ska – Szelubski J. – Szelubski Sz. – Zyskand Sz.
Farbiarnie: Łapidus.
Felszerzy: Kościnkiewicz – Sołoducho O.
Fotograficzne zakłady: Amasowicz L., Żeligowskiego – Szugol I.
Fryzjerzy: Bohdanowicz, Piłsudskiego – Kagan – Szapiro Sz., Piłsudskiego – Szryro Z., Piłsudskiego – Trokiel D.
Kupiński Ch., Piłsudskiego.
Galanterja: Dawang L., Kościuszki – Milejkowska B., Rynek – Potasznik Ch., Rynek – Waks M., Rynkowa.
Garbarnie: Bunimowicz – Pawlinowska – Dinersztejn – Gordon S., Żeligowskiego – Jakóbowski St., Pawlinowska – Kaczer A., Żeligowskiego – Port.
Herbaciarnie: Burwin M., Piłsudskiego – Dach T., Żeligowskiego – Gan, Piłsudskiego – Han J., Piłsudskiego – Markus B. – Mostwiliskier Ch., pl., Kościuszki – Szryro L., Rynkowa – Szryro M., Żeligowskiego.
Dawidson G. i P., Żeligowskiego – Kaganowicz K., Piłsudskiego – Kapysz N. – Kowszenis J.
Hotele: Lewin I., Holszańska – Szelubski Sz., Piłsudskiego.
Introligatorzy: Assiron I. – Kamień O.
Kasy pożyczk. oszczędn.: Pow. Kasa Spóldzielcza.
Kinematografy: Cyngier Z.
Kilonjalne artykuly: Hołownia Wład., Piłsudskiego.
Szapro C. – Taumer C. – Cyskand Ch.
Kołodzieje: Pieczarski J.
Konie – handel: Deul E., Piłsudskiego – Gordon E., Boruńska – Kagan M., Żeligowskiego – Lipkowicz i Siemiernicki, Boruńska – Lubecki i Lipajer, Żeligowskiego – Lubecki Sz. i Furman M., Żeligowskiego.
Kooperatywy: Centrala Spóldzielni Roln.-Handlowej, Piłsudskiego – Przemysłowa, Sp. z. o. o., Piłsudskiego.
Kotlarnie: Szczęsny i Hubert, Holszańska.
Kowale: Bernsztejn B., Holszańska – Bielawski – Karczmer i Lejbman – Lejbman I., Żeligowskiego – Podhajski K., Boruńska – Soloducho Z.
Balberiski L. – Karpel L. – Rapoport I.
Krawcy: Badanes M., Krzywa – Bekier B. – Kac Sz., Holszańska – Kucewicki M. – Lewin D., Holszańska – Lipkowicz – Olański B., Piłsudskiego – Prusak J., Boruńska – Rabinowicz i Chajet, Holszańska – Rubacka N., Św. Ducha – Soloducho M., Rynek – Świrski E., Sadowa – Trabski I., Sadowa – Żeromski W., Żeligowskiego.
Księgarnie: Asiron J., Piłsudskiego – Kamień O. i S., Piłsudskiego – Księgarnia Polska, Sp. z. o. o., Piłsudskiego.
Kuchenne naczynia: Reznik Ch., Rynkowa – Zuskin S., Rynkowa.
Gorz E., Rynek – Każdin I. – Królewiecki-Kozłowicki A. – Perski, Żeligowskiego.
Kuśnierze: Bekier.
Lasy – eksploatacja: „Las Kresowy”, Sp. z. o. o.
Kotlarski M. – Szapiro A., Żeligowskiego – Szelubski Sz., Piłsudskiego.
Leśne produkty: Bohad L., Zyskowicz O. i Kac S., Kościelna.
Len: Berkman i Berman, Oszmiańska – Bunimowicz M., Szkolny Dwór – Gimżański A., Żeligowskiego – Girzon G., Oszmiańska – Glezer J. i Wiljon B., Szkolna – Glezer Sz. i Guldzieniecki, Sadowa – Jutan L. i Sz., Holszańska – Kac A. i Krawiec, Holszańska – Kac P., Holszańska – Kagan i Czepeluński, Żeligowskiego – Kagan i Fajwuszowicz, Piłsudskiego – Kamiowski i Kozłowski, Św. Ducha – Kamioński i Olański, Boruńska – Lewin N., Żeligowskiego – Lipaje i Chodosz, Boruńska – Szeszoński i Derewiatski, Sadowa – Zyskind i Kac.
Malarze: Milukowski – Zupraner.
Manufaktura: Bakszt Sz., Rynkowa – Bakszt Sz., Żeligowskiego – Berman Sara, Piłsudskiego – Brun S, Rynek – Girzon J., Rynek – Goldańska M., Żeligowskiego – Grodzieńska G., Rynkowa – Lewin S., Rynek – Miasnik – Milejkowski Sz., Rynek – Milejkowski Z., Rynkowa – Szapiro A., Rynek – Szejnberg I., Piłsudskiego – Szulewicz R., Rynkowa – Zynge Z., Piłsudskiego.
Kilikowska C. – Lubecki C.
Maszyny: Paulański N., Piłsudskiego.
Maszyny do szycia: Singe Sewing Machine Company, Żeligowskiego.
Meble: Lewit M. – Paulański.
Młyny: Kucewicki L. (par.), Franciszkańska – Mechanicki Ch i Ska (par.).
Obiwie: Chonon Szrejder i Lewinson L., Rynek – Koziolowa Sz., Rynkowa – Reznik, Piłsudskiego – Rozencwajg F., Piłsudskiego – Taboryski L., Rynek.
Gan M., Piłsudskiego – Kit J., Rynek – Świrski R.
Owocarnie: Bejneson M., Piłsudskiego – Gleze E., Piłsudskiego – Glezer I., Sadowa – Perski S., Sadowa – Rabinowicz M., Holszańska.
Piekarze: Bakszt – Berkman G., Żeligowskiego – Epsztejn B., Holszańska – Gleze D., Sadowa – Grupp M., Boruńska – Han J., Piłsudskiego – Heller H., Żeligowskiego – Lipkowicz B., Piłsudskiego – Lipkowicz R., Sadowa – Mielnik M., Piłsudskiego – Olański Z., Piłsudskiego – Szapiro O., Żeligowskiego – Szybowski, Żeligowskiego – Światoj A. – Trakienicka L., Żeligowskiego – Walko M., Holszańska.
Piśmienne materjaly: Tejszew E., Rynkowa.
Piwiarnie: Bogusławski B., Kościelna – Karczmer, Piłsudskiego – Lewin N., Holszańska – Lubecka R., Żeligowskiego – Miskin T., Piłsudskiego – Rudnik Ch., Boruńska – Szames R., Holszańska – Taboryska Ch., Kościuszki.
Burwin M. – Szryro R.
Piwo – hurt: Szames R., Holszańska.
Krajnowicz M., Holszańska.
Powrożnicy: Fajfuszowicz E., Poprzeczna.
Próśb i tlumaczeń biura: Dzwonkowski Józ., Kościelna – Lewin N., Holszańska – Rytel Jerzy, Piłsudskiego.
Przewozowe przedsiębiorstwa: Świrski J., Szelubski, Bekkier i Hejn, Piłsudskiego.
Restauracje: Paszkowski Ant., Żeligowskiego – „Resursa Obywatelska”, Piłsudskiego – Szelubski Sz., Piłsudskiego – Zawadzki Franc., Piłsudskiego.
Dąbrowska, Boruńska.
Rolnicze narzędzia: Ławit M., Piłsudskiego.
Rymarze: Baran I., Żeligowskiego – Owsiejowicz Ch., Rynkowa.
Dolginiew I., Boruńska.
Rzeźnicy: Baran E., Rynkowa – Baran K., Sadowa – Bogusławsi B., Kościelna – Budgor B., Piłsudskiego – Budgor L., Szkolny zauł. – Grodzieński I., Żeligowskiego – Lewin D., Żeligowskiego – Lipkowicz J., Żeligowskiego – Olański N., Sadowa – Plango A., Sadowa – Pogoda Ch., Rynkowa – Świrska F., Szkolna – Świrski St., Szkolny zauł. – Wilk R., Szkolna – Zelcer A. i L., Szkolna.
Samochodowa komunikacja:  Hejn E., Holszańska – Lerner S., Piłsudskiego.
Skóry: Abramson – Gołubok A., Sadowa – Gołubok M., Sadowa – Kaminar H., Rynek – Kozioł H., Rynek – Magidaj D., Rynek i Sadowa – Olański D., Piłsudskiego – Olkienicki Sz., Rynek – Szkop Sz., Rynek – Szwarc E., Rynkowa – Świrski F., Piłsudskiego.
Reznikowicz I., Boruńska.
Smary: Hurwicz P., Wileńska.
Spożywcze artykuly: Abt T., Żeligowskiego – Abelowicz S., Kościelna – Aquist D., Żeligowskiego – Aleksandrowicz K., pl. Kościuszki – Arluk R., Piłsudskiego – Awsiukiewicz B., Holszańska – Bakszt, Rynek – Baran E., Holszańska – Berman B., pl. Kościuszki – Branicki A., Holszańska – Chodosz O., Boruńska – Cyrling I., Żeligowskiego – Czepeluńska M., Żeligowskiego – Deul C., Sadowa – Dubicki, Żeligowskiego – Eliszkiewicz L., Rynkowa – Epel M., Żeligowskiego – Fidler A., Piłsudskiego – Giertner L., Żeligowskiego – Giniżański A., Żeligowskiego – Gowsiejewicz I., Żeligowskiego – Grup M., Boruńska – Gurwicz B., Rynek – Hejman S., Żeligowskiego – Hryszkiewisz M., Żeligowskiego – Jankielewicz – Kaczmer, Piłsudskiego – Kagan I., Żeligowskiego – Kaganowicz Ch., Piłsudskiego – Kaganowicz K., Piłsudskiego – Kaganowicz S., Piłsudskiego – Kaminer B., Rynkowa – Kaplan M., Rynek – Kaplan S., Piłsudskiego – Lejbman F., Żeligowskiego – Lejbman R., Żeligowskiego – Lerner S., Boruńska – Leskies B., Rynkowa – Lipkowicz B., Piłsudskiego – Litorowicz W., Sadowa – Markus B., Holszańska – Melcer R., Żeligowskiego – Minc M., Szkolny zauł. – Nowik L., Rynkowa – Olański Z., Piłsudskiego – Perska S., Małe Powiaże – Perska S., Żeligowskiego – Perski J., Żeligowskiego – Plango, Piłsudskiego – Podberska F., Żeligowskiego – Reznikowicz L., Boruńska – Solc M., Piłsudskiego – Szapiro O., Żeligowskiego – Szryro Ch., Żeligowskiego – Szryro D., Holszańska – Szumelzon C., Boruńska – Szutam Ch., Żeligowskiego – Szutan L., Piłsudskiego – Szybowski J., Żeligowskiego – Taboryska Ch., Kościuszki – Tanzer W., Piłsudskiego – Trakiewicka L., Żeligowskiego – Turlo, Franciszkańska – Walko J., Pawlinowska – Zingier A., Rynek – Zyskand D., Piłsudskiego – Zyskand M. i Ch., Rynek.
Bartoszewicz A., Holszańska – Gober S., Rynek – Karczmer A., Żeligowskiego – Kozłowski Sz., Boruńska – Krajbowicz A., Rynek – Pull S., Żeligowskiego – Rubno S., Rynek – Rybicki W., Piłsudskiego.
Stolarze: Karpel B., Rynkowa – Kontorowisz Szl., Poprzeczna – Kotlarski L., Holszańska.
Szewckie przybory: Szeszeński J., Rynek.
Szewcy: Alper D., Holszańska – Bohad A., Żeligowskiego – Kozłowski M. – Lewin M., Poprzeczna – Rabinowicz A., Rynkowy Przejazd – Reznik J., Sadowa.
Szklo i porcelana: Lipajer O. – Zupraner J. – Epel B. – Gurewicz A.
Śledzie: Szrejder Ch., pl. Kościuszki.
Ślusarze: Giedrojć W., Żeligowskiego – Koltun M., Piłsudskiego – Ławit M., Sadowa.
Tartaki: Mechanicki Ch. i Ska (par.) – Strugacz L. (par.), Boruńska.
Ubrania gotowe: Kuler E., Rynek – Kuler H., Rynek – Owsiejowicz N., Rynek.
Bekier i Orjonicz W.
Wapno: Lewin M., Żeligowskiego.
Welna – czesalnie: Baran E., Wileński Przejazd – Lapidus M., Poprzeczna – Minc R., Holszańska.
Wędliny: Miłaszewicz S., Żeligowskiego.
Wody gazowe – fabryki: Krajnowicz M., Holszańska – Szames M., Holszańska.
Wojloki – wyrób: Gurwicz M.
Wódki – fabryki: Strugacz Bcia. Holszańska.
Wódki i likiery: Branicki A., Rynkowa – Dąbrowska Bron., Boruńska – Pietkiewicz B., Holszańska.
Zajazdy: Agnist R., Żeligowskiego – Borowski B., Piłsudskiego – Jakow B., Holszańska – Epsztejn D., Piłsudskiego – Kac S., Holszańska.
Zboże: Abramowicz M., Szkolna – Buris Ch., Holszańska – Karczmer i Milejkowski, Piłsudskiego – Lewin R., Żeligowskiego – Owsiejowskicz, Rynek – Zyskand i Kac, Oszmiańska – Zyskand Sz., Żeligowskiego.
Zduni: Miklis – Piotrowski – Turewicz.
Zegarmistrze: Kagan W., Piłsudskiego – Kozner H. – Kozner Sz. – Oszerowicz Ch.

Żelazo: Alperowicz I., Rynek – Bemski A., Rynek – Deul A., Rynek – Finger M., Rynkowa – Golembo S., Rynek – Koltun M., Piłsudskiego – Owsiejeczuk L., Rynek – Potasznik B., Rynek – Zusmanowicz R., Rynek.

Комментариев нет: