воскресенье, 4 сентября 2016 г.

Польская адрасная кніга 1928 г.

Глядзі таксама:
Польская адрасная кніга 1929 г.
Польская адрасная кніга 1930 г.


Starosta: Zygmunt Kowalewski.
Burmistrz: Jan Silewicz.
Rzeżnia miejs. Dyrektor: lek. wet. K. Rutkowski.
Straż ogniowa ochotn. Komendant: Czyż A.

Lekarze: Branicki Piotr dr. – Galinowski dr. – Gitels Mojż dr. – Leger August dr., Pilsudskiego – Polionis Bron. dr. – Wysocki Piotr dr.
Lekarze dentyści: Miasnik Elka – Szapiro Rechla.
Lekarze weterynarji: Popow Piotr.
Adwokaci: Goławski Witold – Kozłowski Majer.
Notarjusze: Jurewicz J.
Komornicy: Paszuk M.
Właściciele ziemscy: Szymkiewicz Albin.
Agentury: Fawjuszowicz J., Piłsudskiego 16 – Jankielewicz I., St. Oszmiana.
Akuszerki: Deul – Edziukiewicz A. – Jasiewicz – Michałowska.
Apteczne sklady: Bunimowicz Jewel, Rynkowa – Kamion M., Piłsudskiego – Kozłowski Izaak, Żeligowskiego – Lewinowa E., Piłsudskiego – Matuk Sara, Żeligowskiego – Samower E., Rynek – Soloducho Fabi, Piłsudskiego.
Apteki: Chomiczewski Włodz., Żeligowskiego – Wydźał Powiatowy Sejmiku, Piłsudskiego 54.
Banki: Bank Spóldzielczy, Sp. z. o. o., Kościelna – Zydowski Bank Ludowy, Sp. z. o. o.
Blacharze: Blecher S.
Cerownie sztuczno: Kozioł H. – Olkienicki Sz. – Świrski F.
Cieśle: Dorniak F. – Polubiński K.
Cukiernie: Epsztejn B. i Rubinson A., Piłsudskiego – Melnik M., Piłsudskiego – Swiatój, Piłsudskiego.
Cukry: Jazewicz J., Pawlinowska 14.
Czapnicy: Alperowicz B., Rynkowa – Giertner C., Cmentarna – Gowsiejowicz E., Żeligowskiego – Kamińska R., Żeligowskiego – Podbereski I.
Dewocjonalja: Galewicz W., Kowalska – Oświecimski F., Kościelna – Tarczewski D., Św. Ducha.
Drożdże – fabryki: Strugacz Bcia, Boruńska – Zyskand Sz., Żeligowskiego.
Drób: Chodosz O., Boruńska – Lewin I., Żeligowskiego – Szryro A., Rynkowa.
Drukarnie: Lewin Sz., Piłsudskiego.
Drzewo: Bogad L. – Grupp S. i Zyskand Ch. – Piłsudskiego.
Elektrownie: Łokuciewski M., Pawlinowska.
Farbiarnie: Łapidus.
Felszerzy: Bogdanowicz M. – Brażewicz, Dosiołko P. – Kościukiewicz – Sołoducho O.
Fotograficzne zakłady: Amasowicz L., Żeligowskiego – Szugol I.
Fryzjerzy: Bohdanowicz H., Piłsudskiego – Całel K., Żeligowskiego – Kagan Ch. – Szapiro J., Piłsudskiego – Szryro Z., Piłsudskiego – Trokiel D.
Galanterja: Bujnowski J., Św. Ducha – Bunimowicz R., Rynek – Chelemer Sz., Rynek – Dawang L., Żeligowskiego – Dawang P., Kościuszki – Jurszaner P., Rynek – Kagan W., Rynek – Kaplan J., Rynek – Lewin I., Rynek – Messi M. – Milejkowska B., Rynek – Milejkowska N., Rynek – Milejkowska Z. i Rabinowicz I. – Milejkowski H., Szkolny Dwór – Potasznik Ch., Rynek – Rudner Sz., Rynkowa – Sołoducho S., Rynek – Sznit Z., Rynek – Szulewicz E., Rynek – Trabska F., Rynek – Waks M., Rynkowa – Wasilski M., Rynek – Wiljon Ch., Szkolna – Zusman I. – Zyskand H., Rynek.
Garbarnie: Baran Sz., Pawlinowska – Bunimowicz B., Pawlinowska – Bunimowicz Boruch, Szkolny Zaulek – Dinersztejn – Gordon S., Żeligowskiego – Jakóbowski St., Pawlinowska – Kaczer A., Żeligowskiego – Port.
Herbaciarnie: Burwin M., Piłsudskiego – Dach T., Żeligowskiego – Gan, Piłsudskiego – Gierszon D., Żeligowskiego – Han J., Piłsudskiego – Kowner I., Rynek – Markus B., Żeligowskiego – Mostwiliskier Ch., pl., Kościuszki – Szryro L., Rynkowa – Szryro M., Żeligowskiego.
Hotele: Lewin I., Holszańska – Szelubski Sz., Piłsudskiego.
Introligatorzy: Assiron I. – Kamień O.
Kolonjalne artykuly: Hołownia Wład., Piłsudskiego – Mechanik Małka, Rynek – Miskin F., Piłsudskiego Sołoducho Ch., Rynek.
Kołodzieje: Pieczarski J.
Konie – handel: Deul E., Piłsudskiego – Gordon E., Boruńska – Kagan M., Żeligowskiego – Lipkowicz i Siemiernicki, Boruńska – Lubecki i Lipajer, Żeligowskiego – Lubecki Sz. i Furman M., Żeligowskiego.
Kooperatywy: Centrala Spóldzielni Roln.-Handlowej, Piłsudskiego – „Rolnik”, Spóldz., Holszańska – Spóldz. Zrzeszenia Oficerów Rezerwy, Holszańska – Spółka Rolniczo-Hondlowa-Przemysłowa, Sp. z. o. o., Piłsudskiego – Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego w Wilnie, S. A. oddz., Piłsudskiego.
Kotlarnie: Szczęsny i Hubert, Holszańska.
Kowale: Bernsztejn B., Holszańska – Bielawski – Karczmer i Lejbman – Lejbman I., Żeligowskiego – Podhajski K., Boruńska – Rudnik M., Żeligowskiego – Soloducho Z.
Krawcy: Arjowicz W., Żeligowskiego – Badanes M., Krzywa – Bekier B. – Czarna Ch., Rynkowy Zauł. – Ejdelman R. – Golc R., Św. Ducha – Jodzewicz J., Pisudskiego – Kac Sz., Holszańska – Kac Sz., Holszańska – Kucewicki M. – Lewin D., Holszańska – Lipkowicz – Olański B., Piłsudskiego – Prusak J., Boruńska – Rabinowicz i Chajet, Holszańska – Rubacka N., Św. Ducha – Sołoducho M., Rynek – Świrski E., Sadowa – Trabski I., Sadowa – Żeromski W., Żeligowskiego.
Księgarnie: Asiron J., Piłsudskiego – Kamień S., Piłsudskiego – Księgarnia Polska, Sp. z. o. o., Piłsudskiego.
Kuchenne naczynia: Blecher S., Rynek – Gorż F., Rynek – Perski, Żeligowskiego – Reznik Ch., Rynkowa – Zuskin S., Rynkowa – Żelichowski Z., Sadowa.
Kuśnierze: Bekier.
Lasy – eksploatacja: „Las Kresowy”, Sp. z. o. o. – Minc I., Holszańska.
Len: Berkman i Berman, Oszmiańska – Bunimowicz M., Szkolny Dwór – Gimżański A., Żeligowskiego – Girzon G., Oszmiańska – Glezer J. i Wiljon B., Szkolna – Glezer Sz. i Guldzieniecki, Sadowa – Jutan L. i Sz., Holszańska – Kac A. i Krawiec, Holszańska – Kac P., Holszańska – Kagan i Czepeluński, Żeligowskiego – Kagan i Fajwuszowicz, Piłsudskiego – Kamiowski i Kozłowski, Św. Ducha – Kamioński i Olański, Boruńska – Kozłowski i Berman – Kozlinki – Lewin N., Żeligowskiego – Lipaje i Chodosz, Boruńska – Szeroński i Drewiecki, Sadowa – Zyskind i Kac.
Malarze: Milukowski – Zupraner.
Manufaktura: Bakszt St., Rynkowa – Bakszt Sz., Żeligowskiego – Berman Sara, Piłsudskiego – Brun S., Rynek – Girzon J., Rynek – Goldańska M., Żeligowskiego – Grodzieńska G., Rynkowa Ickowicz D., Żeligowskiego – Kałmanowicz Cyja, Piłsudsiego – Lewin Sara, Rynek – Lubecka H., Rynek – Miasnik R., Rynek – Milejkowski Sz., Rynek – Milejkowski Z., Rynkowa – Sołoducho L., Holszańska – Szapiro Abram, Rynek – Szejnberg I., Piłsudskiego – Szulewicz R., Rynkowa – Taboryski Ch., Szkolny Dwór – Zynger Z., Piłsudskiego.
Maszyny: Paulański N., Piłsudskiego.
Maszyny do szycia: Singe Sewing Machine Company, Żeligowskiego.
Meble: Mnichowicz Jan.
Młyny: Kucewicki L. (wod.), Franciszkańska – Mechanicki Ch i Ska (par.).
Obuwie: Chonon Szrejder i Lewinson L., Rynek – Finger Sz., Rynek – Gan M., Piłsudskiego – Kit J., Rynek – Koziolowa Sz., Rynkowa – Reznik, Piłsudskiego – Reznikowicz J., Boruńska – Rozencwajg F., Piłsudskiego – Szrejder Ch., pł. Kościuszki – Taboryski L., Rynek.
Olejarnie: Komp S., Zeligowskiego.
Owocarnie: Bejneson M., Piłsudskiego – Gleze E., Piłsudskiego – Glezer I., Sadowa – Gołub L., Zeligowsiego – Perski S., Sadowa – Zyskand M., Rynek.
Piekarze: Bakszt – Berkman G., Żeligowskiego – Epsztejn B. i Gelce J., Holszańska – Gleze D., Sadowa – Grupp M., Boruńska – Han J., Piłsudskiego – Heller H., Żeligowskiego – Hołownia – Kozlowska F., Żeligowskiego – Lipkowicz B., Piłsudskiego – Lipkowicz R., Sadowa – Mielnik M., Piłsudskiego – Olański Z., Piłsudskiego – Poczter Z., Holszańska – Szapiro O., Żeligowskiego – Sznejder I., Żeligowskiego  – Szybowski J., Żeligowskiego – Światoj A. – Trakienicka L., Żeligowskiego – Walko M., Holszańska.
Piśmienne materjaly: Tejszew E., Rynkowa.
Piwiarnie: Bogusławski B., Kościelna – Karczmer I., Piłsudskiego – Krajnowicz M., Holszańska – Lewin N., Holszańska – Lubecka R., Żeligowskiego – Miskin T., Piłsudskiego – Rudnik Ch., Boruńska – Szames R., Holszańska – Taboryska Ch., Kościuszki.
Piwo – hurt: Szames R., Holszańska.
Powrożnicy: Fajfuszowicz E., Poprzeczna.
Próśb i tlumaczeń biura: Dzwonkowski Józ., Kościelna – Gołąb J., Piłsudskiego – Lewin N., Holszańska – Rytel Jerzy, Piłsudskiego.
Przewozowe przedsiębiorstwa: Świrski J., Szelubso i Hejn, Piłsudskiego.
Restauracje: Maszkowski St., Żelogowskiego – Paszkowski Ant., Żeligowskiego – „Resursa Obywatelska”, Piłsudskiego – Szelubski Sz., Piłsudskiego – Zawadzki Franc., Piłsudskiego.
Rolnicze narzędzia: Ławit M., Piłsudskiego – Morduch Ł., Piłsudskiego.
Rymarze: Baran I., Żeligowskiego – Owsiejowicz Ch., Rynkowa.
Rzeźnicy: Baran E., Rynkowa – Baran M., Sadowa – Bogusławsi B., Kościelna – Budgor B., Piłsudskiego – Budgor L., Szkolny zauł. Domborowicz M., Piłsudskiego – Grodzieński I., Żeligowskiego – Kiwel B., Sadowa – Lewin D., Żeligowskiego – Lewin M., Sadowa – Lipkowicz J., Żeligowskiego – Łanejewski J., Żeligowskiego – Olański N., Sadowa – Plango A., Sadowa – Pogoda Ch., Rynkowa – Świrska F., Szkolna – Świrski St., Szkolny zauł. – Wilk R., Szkolna – Selcer A. i L., Szkolna – Selcer H., Szkolny zauł.
Skóry: Abramowicz O., Rynkowa – Abramson S., Rynkowa – Bokar S., Żeligowskiego – Gołubok A., Sadowa – Gołubok M., Sadowa – Kaminar H., Rynek – Kozioł H., Rynek – Magidaj D., Rynek i Sadowa – Olański D., Piłsudskiego – Olkienicki Sz., Rynek – Szkop Sz., Rynek – Szwarc E., Rynkowa – Świrski F., Piłsudskiego – Świrski J., Piłsudskiego – Żupraner Ch., Żeligowskiego.
Smary: Hurwicz P., Wileńska.
Spożywcze artykuly: Abt T., Żeligowskiego – Abelowicz S., Kościelna – Aquist D., Żeligowskiego – Aleksandrowicz K., pl. Kościuszki – Arłuk R., Piłsudskiego – Awsiukiewicz B., Holszańska – Bakszewicz J., Holszańska – Bakszt B., Rynek – Baran E., Holszańska – Berman B., pl. Kościuszki – Branicki A., Holszańska – Chodosz O., Boruńska – Cyrling I., Żeligowskiego – Czepeluńska M., Żeligowskiego – Deul C., Sadowa – Dębińska J., Holszańska – Dubicki B., Żeligowskiego – Eliszkiewicz L., Rynkowa – Epel M., Żeligowskiego – Fidler A., Piłsudskiego – Giertner L., Żeligowskiego – Giniżański A., Żeligowskiego – Gowsiejewicz I., Żeligowskiego – Grup M., Boruńska – Gurwicz B., Rynek – Hejman S., Żeligowskiego – Hryszkiewisz M., Żeligowskiego – Jagiełło M., Św. Ducha – Jankielewicz I. – Kaczmer S., Piłsudskiego – Kagan I., Żeligowskiego – Kaganowicz Ch., Piłsudskiego – Kaganowicz E., Piłsudskiego – Kaganowicz S., Piłsudskiego – Kaminer B., Rynkowa – Kaplan M., Rynek – Kaplan S., Piłsudskiego – Każdyn I., Rynek – Kozłowska J., Żeligowskiego – Kozłowski I., Kościuszki – Kul S., Żeligowskiego – Lejbman F., Żeligowskiego – Lejbman R., Żeligowskiego – Lerner S., Boruńska – Leskies B., Rynkowa – Lipkowicz B., Piłsudskiego – Litorowicz W., Sadowa – Markus B., Holszańska – Melcer R., Żeligowskiego – Minc M., Szkolny zauł. – Nowik L., Rynkowa – Olański Z., Piłsudskiego – Perska S., Małe Powiaże – Perska S., Żeligowskiego – Perski J., Żeligowskiego – Pietrulewicz A., Polańska – Plango A., Piłsudskiego – Podberska F., Żeligowskiego – Reznikowicz L., Boruńska – Rubno S., Rynek – Rudomin T., Żeligowskiego Rutkiewicz H., Żeligowskiego – Sienkiewicz A., Polna – Solc M., Piłsudskiego – Szapiro O., Żeligowskiego – Szryro Ch., Żeligowskiego – Szryro D., Holszańska – Szumelzon C., Boruńska – Szutam Ch., Żeligowskiego – Szutan L., Piłsudskiego – Szybowski J., Żeligowskiego – Taboryska Ch., Kościuszki – Tanzer W., Piłsudskiego – Trakiewicka L., Żeligowskiego – Turlo W., Franciszkańska – Urlikowa A., Wodna – Walko J., Pawlinowska – Walko M., Holszańska – Wolberg L., Żeligowskiego – Wołożyński P., Kościuszki – Wynimkowa K., Żeligowskiego – Wyszomirski W. – Zakrzewska A., Pawlinowska – Zingier A., Rynek – Zyskand D., Piłsudskiego – Zyskand M. i Ch., Rynek.
Stolarze: Karpel B., Rynkowa – Kontorowisz Szl., Poprzeczna – Kotlarski L., Holszańska – Trabski M., Piłsudskiego.
Szewckie przybory: Szeszeński J., Rynek.
Szewcy: Alper D., Holszańska – Bohad A., Żeligowskiego – Kotlarski L. – Lewin M., Poprzeczna – Rabinowicz A., Rynkowy Przejazd – Reznik J., Sadowa.
Szklo i porcelana: Lipajer O. – Zupraner J.
Ślusarze: Giedrojć W., Żeligowskiego – Kołtun M., Piłsudskiego – Ławit M., Sadowa.
Tartaki: Mechanicki Ch. i Ska (par.) – Strugacz L. (par.), Boruńska.
Tytuniowe wyroby – hurt: Bank Spóldzielczy, Sp. zn. o., Kościlna – Chmielewski J., Piłsudskiego.
Ubrania gotowe: Kuler E., Rynek – Kuler H., Rynek – Owsiejowicz N., Rynek.
Wapno: Lewin M., Żeligowskiego.
Welna – czesalnie: Baran E., Wileński Przejazd – Lapidus M., Poprzeczna – Minc R., Holszańska.
Wędliny: Bokszewicz J., Żeligowskiego – Łapiejko B., Piłsudskiego.
Wepiel: Mnichowicz Jan.
Wody gazowe – fabryki: Krajnowicz M., Holszańska – Szames M., Holszańska.
Wojloki – wyrób: Lapidus M.
Wódki – fabryki: Strugacz Bcia, Holszańska.
Wódki i likiery: Bielecki Edw., Sadowa – Dąbrowska Bron., Boruńska – Mirecki E., Wileńska – Pietkiewicz B., Holszańska – „Stella” Sp. zo. o. w Wilnie, oddz., Holszańska.
Zajazdy: Agnist R., Żeligowskiego – Borowski B., Piłsudskiego – Jakow B., Holszańska – Epsztejn D., Piłsudskiego – Kac S., Holszańska.
Zboże: Abramowicz M., Szkolna – Buris Ch., Holszańska – Karczmer i Milejkowski, Piłsudskiego – Kowieniecki A., Piłsudskiego – Lewin R., Żeligowskiego – Owsiejowskicz A., Rynkowa – Szryro M., Holszańska – Zyskand i Kac, Oszmiańska – Zyskand M., Żeligowskiego.
Zduni: Miklis – Piotrowski – Turewicz.
Zegarmistrze: Kagan W., Piłsudskiego.
Żelazo: Alperowicz I., Rynek – Bemski A., Rynek – Deul G., Rynek – Finger M., Rynkowa – Gołembo S., Rynek – Kołtun M., Piłsudskiego – Owsiejeczuk L., Rynek – Potasznik B., Rynek – Zusmanowicz R., Rynek.

Комментариев нет: