понедельник, 18 декабря 2017 г.

Гарадская дума (ч.4)

Спіс удзельнікаў Гарадской думы горада Ашмяны чацвертага склікання (паводле Памятных кніжак Віленскай губерні 1893-1894 гг.). Гэта была апошняя дума, пасля гарадской рэформы 1892 г. замест яе ў Ашмянах было Гарадское спрошчанае грамадскае кіраванне. Сінім колерам пазначаны ўдзельнікі першай думыдругой думы і трэцяй думы.


Городская дума
Городской голова (онъже предсѣдатель Городской управы и гласный думы):
Адамъ Ильичъ Высоцкій, восп. въ б. Свенцян. гимн. (Кат. исп., въ долж. съ 17 Авг. 1879 г.).
Городской секретарь (онъже завѣдыведывающій дѣлопроизводствомъ Городской управы):
Антонъ Игнатьевичъ Андржеевскій, восп. въ Ошмян. уѣзд. уч. (Кат. исп., въ долж. съ 8 Янв. 1886 г.).
Члены Городской управы (ониже и гласные):
Янкель Абрамовичъ Абеліовичъ
Матвѣй Викентьевичъ Будай
Антонъ Яковлевичъ Буткевичъ
Адамъ Ѳомичъ Лашинскій
Гласные:
Марцелій Осиповичъ Буткевичъ
Варѳоломей Осиповичъ Буткевичъ
Казимиръ Антоновичъ Буткевичъ
Яковъ Антоновъ Буткевичъ
купецъ Абрамъ Мовшовичъ Богадъ
Нисель Мовшовичъ Богадъ
Мордухъ Носеліовичъ Брунъ
Леонардъ Леонардовичъ Волчаскій
Михаилъ Фаустиновичъ Волчаскій
Шліома Герцовъ Гершаторъ
Викентій Осиповичъ Захаржевскій
Нотель Лейзеровичъ Зыскандъ
Александръ Ивановичъ Литоровичъ
Іосифъ Викентьевичъ Лашинскій
купецъ Лейзеръ Гдаліовичъ Левинъ
Антонъ Криштофовъ Мицкевичъ
Павелъ Павловичъ Мѣшковскій
Николай Мартыновъ Новогонскій
Викентій Мартыновъ Новогонскій
Лейба Давидовичъ Стругачъ
Осипъ Викентьевичъ Янковскій
Казиміръ Викентьевичъ Янковскій
Адамъ Доминковъ Яцкевичъ

Старонкі з Памятных кніжак:
1893
1894

Комментариев нет: