суббота, 9 декабря 2017 г.

Гарадская дума (ч.3)

Спіс удзельнікаў Гарадской думы горада Ашмяны трэцяга склікання (паводле Памятных кніжак Віленскай губерні 1888-1892 гг.). Сінім колерам пазначаны ўдзельнікі першай думы і другой думы.


Городская дума
Городской голова (онъже предсѣдатель Городской управы и гласный думы):
Адамъ Ильичъ Высоцкій, восп. въ б. Свенцян. гимн. (Кат. исп., въ долж. съ 17 Авг. 1879 г.).
Городской секретарь (онъже завѣдыведывающій дѣлопроизводствомъ Городской управы):
Антонъ Игнатьевичъ Андржеевскій, восп. въ Ошмян. уѣзд. уч. (Кат. исп., въ долж. съ 8 Янв. 1886 г.).
Члены Городской управы (ониже и гласные):
Матвѣй Викентьевичъ Будай
Антонъ Яковлевичъ Буткевичъ
Янкель Абрамовъ Абеліовичъ
Адамъ Ѳомовъ Лашинскій
Іосифъ Францевъ Мацкойць (только в 1888 г., членъ управы, но не гласный)
Гласные:
Игнатій Михайловъ Чекановскій
Ксаверій Устиновъ Саковичъ
Станиславъ Матеушевъ Церашкевичъ
кол. секр. Юльянъ Станиславовъ Войнюшъ (до 1889 г.)
Мартинъ Андреевъ Литоровичъ
Хаимъ Мордуховъ Гурвичъ
Нотель Лейзеровичъ Зыскандъ
Антонъ Криштофовъ Мицкевичъ
Мовша Шмуйлов Шриръ
Петръ Яковлевъ Буткевичъ
Устинъ Юрьевъ Верцинскій (до 1890 г.)
Шліома Герцовъ Гершаторъ
Осипъ Францевъ Славецкій
Мордухъ Носеліовичъ Брунъ
Адамъ Доминковъ Яцкевичъ
Павелъ Павловичъ Мѣшковскій
тит. сов. Каетанъ Мартиновъ Высоцкій
купецъ Абрамъ Мовшовичъ Богадъ
Марцелій Осиповъ Буткевичъ
Іосифъ Викентьевъ Лашинскій
купецъ Лейзеръ Гдаліовичъ Левинъ
Францъ Антоновъ Савицкій (до 1889 г.)
Викентій Осиповъ Высоцкій
Николай Адреевъ Церашкевичъ (до 1889 г.)
Мордухъ Шоломовъ Лернеръ (до 1889 г.)

Старонкі з Памятных кніжак:
1888
1889
1890
1891
1892

Комментариев нет: